Софтуерно Инженерство
Loading...
+ Нов въпрос
svetivdim avatar svetivdim 13 Точки

Задача Account Balance

Къде ми е грешката?Благодаря предварително.

Код:

import java.util.Scanner;
 
public class AccountBalance {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
int n = Integer.parseInt(scanner.nextLine());

int counter = 0;

double balance = 0.0;

while (counter < n){

double amount = Double.parseDouble(scanner.nextLine());

if (amount < 0) { //TODO: Print output and exit the loop}

balance += amount;

System.out.printf("Increase: %.2f", amount);

counter++;

    }
  }
 }  
System.out.printf("Total: %.2f", balance);

Тагове:
damesova avatar damesova 192 Точки

Здравей, 

Ето едно решение. Можеш да дебъгнеш. В твоето решение отново имаш липсващи затварящи скоби, имаш извикване на променливи, извън скоупа им (извън полето на видимост), никъде не брейкваш и т.н.

import java.util.Scanner;

public class AccountBalance {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    int input = Integer.parseInt(scanner.nextLine());
    int counter = 0;
    double sum = 0;

    while (input > counter) {
      counter++;
      double income = Double.parseDouble(scanner.nextLine());
      if (income < 0) {
        System.out.println("Invalid operation!");
        break;
      }
      sum += income;
      System.out.printf("Increase: %.2f%n", income);
    }
    System.out.printf("Total: %.2f", sum);
  }
}

 

0
14/05/2019 09:51:42
svetivdim avatar svetivdim 13 Точки

Получи се.Благодаря ти отново:):):)

0