Софтуерно Инженерство
Loading...
+ Нов въпрос
DiDoCyPuKaTa avatar DiDoCyPuKaTa 1 Точки

CSharp-Fundamentals-Intro-and-Basic-Syntax-Exercise 3. Vacation

Имам нужда от помощ, някой ако може да ми покаже къде ми е грешката в кода. Пробвах да реша задачата по 3 различни начина и всеки път ми дава 83/100. Благодаря предварително.
 

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace _3_Vacation_2._0
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            int groupCount = int.Parse(Console.ReadLine());
            string groupType = Console.ReadLine();
            string dayOfWeek = Console.ReadLine();
            double singularPrice = 0;
            double totalPrice = 0;

            if (groupType == "Students")
            {
                if (dayOfWeek == "Friday")
                {
                    singularPrice = 8.45;
                }
                else if (dayOfWeek == "Saturday")
                {
                    singularPrice = 9.80;
                }
                else if (dayOfWeek == "Sunday")
                {
                    singularPrice = 10.46;
                }

                if (groupCount >= 30)
                {
                    totalPrice = (singularPrice * groupCount)*85/100;
                }
                else
                {
                    totalPrice = singularPrice * groupCount;
                }
            }

            else if (groupType == "Business")
            {
                if (dayOfWeek == "Friday")
                {
                    singularPrice = 10.90;
                }
                else if (dayOfWeek == "Saturday")
                {
                    singularPrice = 15.60;
                }
                else if (dayOfWeek == "Sunday")
                {
                    singularPrice = 16;
                }

                if (groupCount >= 100)
                {
                    totalPrice = singularPrice * (groupCount - 10);
                }
                else
                {
                    totalPrice = singularPrice * groupCount;
                }
            }

            else if (groupType == "Regular")
            {
                if (dayOfWeek == "Friday")
                {
                    singularPrice = 15;
                }
                else if (dayOfWeek == "Saturday")
                {
                    singularPrice = 20;
                }
                else if (dayOfWeek == "Sunday")
                {
                    singularPrice = 22.5;
                }

                if (groupCount >= 10 && groupCount <= 20)
                {
                    totalPrice = (singularPrice * groupCount) * 95 / 100;
                }
                else
                {
                    totalPrice = singularPrice * groupCount;
                }
            }

            
            Console.WriteLine($"Total price: {totalPrice:f2}");
        }
    }
}
 

1
C# Fundamentals
SvetoslavPetsev avatar SvetoslavPetsev 100 Точки

Привет

Използвай decimal за тези две променливи:

decimal singularPrice = 0;
decimal totalPrice = 0;

https://pastebin.com/DRgz32wj

така ще получиш 100/100

Успех!

0