05. Travelling

Здравейте, може ли малко помощ за тази задача?

Problem: 5th 

Solution: 60/100

Solution: 100 /100

Judge:

При проверка в Judge ми дава от 60/100 до 90/100 като от 4 до 1 теста са часовници.

Разликата идва от това дали порменливите са int или double.

Та въпроса е не трябва ли int да се "чете" по-бързо от double?