Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
LilianaVelvheva avatar LilianaVelvheva 5 Точки

Къде ми е грешката в тази задача и защо judge ми дава 0 точки?

https://pastebin.com/iaxUAE9L

1.Рибна борса

Георги ще има гости вечерта и решава да ги нагости с паламуд, сафрид и миди. Затова отива на рибната борса, за да си купи по няколко килограма. Oт конзолата се въвеждат цените в лева на скумрията и цацата. Също количеството на паламуд, сафрид и миди в килограмиКолко пари ще са му необходими, за да плати сметката си, ако цените на борсата са:

  • Паламуд – 60% по-скъп от скумрията
  • Сафрид – 80% по-скъп от цацата
  • Миди – 7.50 лв. за килограм

Вход

От конзолата се четат 5 числа:

  • Първи редцена на скумрията на килограм. Реално число в интервала [0.00…40.00]
  • Втори редцена на цацата на килограм. Реално число в интервала [0.00…30.00]
  • Трети редкилограма паламуд. Реално число в интервала [0.00…50.00]
  • Четвърти редкилограма сафрид. Реално число в интервала [0.00… 70.00]
  • Пети ред килограма миди. Цяло число в интервала [0 ... 100]

Изход

Да се отпечата на конзолата едно число с плаваща запетая: колко пари ще са нужни на Георги, за да си плати сметката. Закръглено до вторият знак след десетичната запетая (1.2457 -> 1.25).

Примерен вход и изход

Вход

Изход

Обяснения

6.90

4.20

1.5

2.5

1

42.96

Цена на паламуда = 6.90 + 6.90 * 0.60 = 11.04 лв. за килограм

Сума паламуд = 1.5 * 11.04 = 16.56

Цена на сафрид = 4.20 + 4.20 * 0.80 =  7.56 лв. за килограм

Сума сафрид = 2.5 * 7.56 = 18.90

Сума миди = 1 * 7.50 = 7.50

Сметка = 16.56 + 18.90 + 7.50 = 42.96

Вход

Изход

Вход

Изход

5.55

3.57

4.3

3.6

7

113.82

7.79

5.35

9.3

0

0

115.92

Тагове:
0
Programming Basics
Drinka avatar Drinka 29 Точки

Изчисленията на цените са грешни. Трябва да четеш по-внимателно условията. В условието е описано как трябва да се изчислят цените, не трябва да ги взимаш от прмерния вход, защото така ще мине само един тест, но когато се сменят входните данни, ще гръмне. Изпращам ти редактираното решение.

https://pastebin.com/eAynkVDM

0