Професионална програма
Loading...
+ Нов въпрос
Mateicho avatar Mateicho 3 Точки

Sorting Numbers

Моля за едно рамо. В Джъдж ми дава само 50/100 и не мога да разбера защо?

задача - https://pastebin.com/GaXfc5qQ

условие - 

1.Sorting Numbers

Write a function that sorts an array of numbers so that the first element is the smallest one, the second is the biggest one, the third is the second smallest one, the fourth is the second biggest one and so on.

Return the resulting array.

Example

Input

Output

[1, 65, 3, 52, 48, 63, 31, -3, 18, 56]

[-3, 65, 1, 63, 3, 56, 18, 52, 31, 48]

Тагове:
0
Java Advanced
MartinBG avatar MartinBG 3972 Точки
Best Answer

Решението работи само за четен брой елементи.

Например при вход [ 1 ] връща [], а при вход [ 1, 2, 3 ] ще върне [ 1, 3 ]

0