Programming Basics

Programming Basics

МОДУЛ: Entry Module September 2018

Активен 3Кредита

Курсове в модула

Умения, които ще придобиеш

 • Работа с конзолата (вход и изход на данни)
 • Извършване на прости пресмятания
 • Работа с логически проверки (if-else)
 • Работа с цикли (for)
 • Работа с по-сложни цикли (вложени for цикли и while)
 • Работа с по-сложни логически проверки (вложени if-else конструкции и switch)
 • Работа с конзолата (вход и изход на данни)
 • Работа с логически проверки (if-else)
 • Работа с цикли (for)
 • Работа с по-сложни цикли (вложени for цикли и while)
 • Работа с по-сложни логически проверки (вложени if-else конструкции и switch)
 • Работа с по-сложни цикли (вложени for цикли и while)
 • Извършване на прости пресмятания
 • Работа с логически проверки (if-else)
 • Работа с цикли (for)
 • Работа с по-сложни цикли (вложени for цикли и while)
 • Работа с по-сложни логически проверки (вложени if-else конструкции и switch)
 • Извършване на прости пресмятания
 • Работа с по-сложни логически проверки
 • Работа с по-сложни цикли (вложени for цили и while)
 • Програмиране на начално ниво с езикa C#
 • Работа с различни типове данни
 • Работа с цикли и условни конструкции
 • Инсталиране и конфигуриране на среда за разработка - Visual Studio
 • Работа с математически операции
 • Разработка на прости конзолни приложения
Начални умения по програмиране

Преподаватели

StoyanShopov avatar
Стоян Шопов
Стоян е топ студент в СофтУни. Има професионален опит в софтуерната разработка със   C#. Изучава усилено C# програмата, а в свободното си време обича да се занимава с бизнес и личностно развитие. В свободното си време обича да бъде сред планината.
ines.iv.ivanova avatar
Инес Иванова
Инес започва да се занимава с програмиране още в гимназията, но завършва висшето си образование в областта на хуманитарните науки. Преоткрива програмирането преди година, когато се записва в СофтУни. Заради топ резултати е избрана за стажант и се включва в различни курсове като асистент, ментор или квестор.
desislava.topuzakova avatar
Десислава Топузакова
Деси е студент в СофтУни и лектор в курса Programming Basics. Занимава се предимно с езиците Java и C++. Бивш състезател по математика. Обича да се занимава с разработката на игри, а през свободното си време да играе баскетбол и да разучава нови езици за програмиране.