МОДУЛ: Entry Module - September 2020
Loading...

МОДУЛ: Entry Module - September 2020

Активен 3Кредита

Курсове в модула

Умения, които ще придобиеш

 • Работа с конзолата (вход и изход на данни)
 • Работа с цикли (for)
 • Работа с по-сложни логически проверки
 • Работа с логически проверки (if-else)
 • Извършване на прости пресмятания
 • Работа с по-сложни цикли (вложени for цикли и while)
 • Дефиниране и използване на методи
 • Работа с линейни структури от данни
 • Работа с конзолата (вход и изход на данни)
 • Работа с логически проверки (if-else)
 • Работа с цикли (for)
 • Извършване на прости пресмятания
 • Работа с по-сложни логически проверки
 • Работа с по-сложни цикли (вложени for цикли и while)

Преподаватели

DimoHG avatar
desislava.topuzakova avatar
SlaviKapsalov avatar
KaloqnKostadinov avatar
mcvetanova.petrova avatar
veronikaaa86 avatar
aavroni avatar
ValentinaGocheva avatar
tany1610 avatar