3D Animation for the Gaming Industry - Part 2
Loading...

3D Animation for the Gaming Industry - Part 2

Кредити 6 Ниво: Medium

За курса

Целта на това обучение е да даде на кандидатите по-напреднали умения в моделирането и анимацията на по-сложни органични и хуманоидни, 3D анимационни персонажи с  подходящата за тях околна среда, използвайки Мая софтуер - стандарт в игралната и филмова индустрия. Ще усвоите специфични методи за 3D скулптиране, анимиране и текстуриране на реалистични, хуманоидни анимационни персонажи, така също ще се запознаете с техниките за оптимизирането и импортирането им в игровите енджини - game engines.

Архив обучения

3D Анимация за игралната индустрия - част 2 - ноември 2017
8 Лекции Лектор Димитър Дечев
3D Анимация за игралната индустрия - част 2 - ноември 2017 Icon

Умения, които ще придобиеш

 • 3D моделиране на стилизирани хуманоидни персонажи
 • Анимиране на 3D стилизирани хуманоидни персонажи
 • Осветления в 3D анимационна сцена
 • Работа с камери в 3D анимационна сцена
 • Текстуриране на 3D стилизирани хуманоидни персонажи
 • Генериране на кратък 3D анимационен филм
 • 3D моделиране на стилизирани хуманоидни персонажи
  Анимиране на 3D стилизирани хуманоидни персонажи
 • Осветления в 3D анимационна сцена
  Работа с камери в 3D анимационна сцена
 • Текстуриране на 3D стилизирани хуманоидни персонажи
  Генериране на кратък 3D анимационен филм