Adobe Illustrator
Loading...

Adobe Illustrator

Кредити 3

За курса

Курсът ще ви помогне да придобиете нови знания и умения в сферата на графичния дизайн. Ще се научите да работите с Adobe Illustrator и векторна графика. Обучението обхваща всички важни теми, които са необходими за работа с редактора - какво представлява софтуерът, как да използвате интерфейса и приложените инструменти, как да създавате, редактирате и използвате в реални проекти векторните графики.

Архив обучения

Въведение в Adobe Illustrator - януари 2017
10 Лекции Лектор Иван Савков
Въведение в Adobe Illustrator - януари 2017 Icon

Записани в курса до сега: 106

Умения, които ще придобиеш

 • Създаване и редакция на векторна графика
 • Прилагане на векторна графика в творчески проект
 • Базови умения за работа с графика за печат и уеб
 • Работа с инструментите и интерфейса на Adobe Illustrator
 • Създаване и редакция на векторна графика
  Прилагане на векторна графика в творчески проект
 • Базови умения за работа с графика за печат и уеб
  Работа с инструментите и интерфейса на Adobe Illustrator