Agile Software Development with Scrum
Loading...

Agile Software Development with Scrum

Кредити 3 Ниво: Beginner

За курса

Целта на този курс е да запознае аудиторията с най-широко разпространената процесна рамка от семейството на Agile - Scrum. Ще разгледаме всички компоненти на процесната рамка Scrumроли, артефакти, събития. Ще обърнем особено внимание на ролите на Product Owner и Scrum Master, дори и след повече от 20 години все още не са разбирани добре. Ще се спрем и на основните събития в Scrum – планирането и провеждането на спринта и дневната среща, ревюто и ретроспекцията. Накрая ще разгледаме най-често срещаните грешки, водещи до провал на Scrum в даден проект, екип или организация.

Архив обучения

Agile Software Development with Scrum - март 2020
6 Лекции Лектор Слав Караславов
Agile Software Development with Scrum - март 2020 Icon

Записани в курса до сега: 161

Agile Software Development with Scrum - март 2019
6 Лекции Лектор Петър Попов
Agile Software Development with Scrum - март 2019 Icon

Записани в курса до сега: 223

Умения, които ще придобиеш

 • Познаване на Scrum процесната рамка в пълните ѝ детайли – роли, артефакти, събития
 • Техники за успешно планиране и провеждане на спринт
 • Техники за успешно ревю и ретроспекция на спринта
 • Грешки, от които да се пазим и симптоми, за които да следим за едно успешно прилагане на Scrum
 • Познаване на Scrum процесната рамка в пълните ѝ детайли – роли, артефакти, събития
  Техники за успешно планиране и провеждане на спринт
 • Техники за успешно ревю и ретроспекция на спринта
  Грешки, от които да се пазим и симптоми, за които да следим за едно успешно прилагане на Scrum