Algorithms

Algorithms

Algorithms

Неактивен Кредити 12

За курса

Умения, които ще придобиеш

  • Дизайн и анализ на компютърни алгоритми
  • Познаване на базовите алгоритми в програмирането
  • Конструиране на рекурсивни, комбинаторни и изчерпващи алгоритми
  • Ползване и имплементация на алгоритми за сортиране и търсене
  • Използване на техниката "динамично оптимиране"
  • Използване на графи за моделиране и решаване на задачи от реалния свят
  • Използване на алчни алгоритмични техники
  • Изграждане на графи и алгоритми за обхождането им