Algorithms
Loading...

Algorithms

Кредити 12

За курса

Обучението развива умения за алгоритмично мислене и решаване на алгоритмични проблеми. Разглеждат се основните класове алгоритми, използвани в практиката: рекурсия и рекурсивни алгоритми, търсене с връщане назад (backtracking), комбинаторни алгоритми, алгоритми за сортиране и търсене. Ще придобиете умения да прилагате техниката динамично оптимиране за справяне с често срещани практически задачи. Ще се запознаете с това какво е граф, както и с различните алгоритми върху графи и дървета за обхождане в дълбочина и ширина. Осъществяване на разпределени изчисления с map-reduce.

Архив обучения

Алгоритми – юли 2019 - онлайн
10 Лекции Лектор Ивайло Кенов
Алгоритми – юли 2019 - онлайн Icon

Записани в курса до сега: 1045

Алгоритми – март 2019 - онлайн
10 Лекции Лектор Ивайло Кенов
Алгоритми – март 2019 - онлайн Icon

Записани в курса до сега: 1138

Алгоритми - март 2018
11 Лекции Лектор Ивайло Кенов
Алгоритми - март 2018 Icon

Записани в курса до сега: 1125

Алгоритми - юли 2017
25 Лекции Лектор Петър Пенев
Алгоритми - юли 2017 Icon

Записани в курса до сега: 1285

Алгоритми - април 2016
11 Лекции Лектор Атанас Русенов
Алгоритми - април 2016 Icon

Записани в курса до сега: 774

Умения, които ще придобиеш

 • Дизайн и анализ на компютърни алгоритми
 • Познаване на базовите алгоритми в програмирането
 • Конструиране на рекурсивни и комбинаторни алгоритми
 • Ползване и имплементация на алгоритми за сортиране
 • Използване на техниката "динамично оптимиране"
 • Използване на графи за моделиране
 • Използване на алчни алгоритмични техники
 • Изграждане на графи и алгоритми за обхождането им
 • Дизайн и анализ на компютърни алгоритми
  Познаване на базовите алгоритми в програмирането
 • Конструиране на рекурсивни и комбинаторни алгоритми
  Ползване и имплементация на алгоритми за сортиране
 • Използване на техниката "динамично оптимиране"
  Използване на графи за моделиране
 • Използване на алчни алгоритмични техники
  Изграждане на графи и алгоритми за обхождането им