Algorithms
Loading...

Algorithms

За курса

Обучението развива умения за алгоритмично мислене и решаване на алгоритмични проблеми. Разглеждат се основните класове алгоритми, използвани в практиката: рекурсия и рекурсивни алгоритми, търсене с връщане назад (backtracking), комбинаторни алгоритми, алгоритми за сортиране и търсене. Ще придобиете умения да прилагате техниката динамично оптимиране за справяне с често срещани практически задачи. Ще се запознаете с това какво е граф, както и с различните алгоритми върху графи и дървета за обхождане в дълбочина и ширина. Осъществяване на разпределени изчисления с map-reduce.

Умения, които ще придобиеш

 • Дизайн и анализ на компютърни алгоритми

 • Познаване на базовите алгоритми в програмирането

 • Конструиране на рекурсивни и комбинаторни алгоритми

 • Ползване и имплементация на алгоритми за сортиране

 • Използване на техниката "динамично оптимиране"

 • Използване на графи за моделиране

 • Използване на алчни алгоритмични техники

 • Изграждане на графи и алгоритми за обхождането им

Теми

 • 1. Resources
 • 2. Course Introduction
 • 3. Recursion, Sorting and Searching Algorithms
 • 4. Recursion, Sorting and Searching Algorithms - Exercise
 • 5. Combinatorial Algorithms
 • 6. Greedy Algorithms
 • 7. Combinatorial and Greedy Algorithms - Exercise
 • 8. Dynamic Programming
 • 9. Dynamic Programming - Part II
 • 10. Dynamic Programming - Exercise
 • 11. Graphs and Graph Algorithms
 • 12. Advanced Graph Algorithms - Part I
 • 13. Graphs and Graph Algorithms - Exercise
 • 14. Advanced Graph Algorithms - Part II
 • 15. Advanced Graph Algorithms - Exercise
 • 16. Problem Solving Methodology
 • 17. Solving Practical Problems
 • 18. Exam Preparation
 • 19. Exam Preparation
 • 20. Exam Date I
 • 21. Exam Date II