Algorithms Advanced (with C#)
Loading...

Algorithms Advanced (with C#)

Кредити 9 Ниво: Advanced

За курса

По време на курса Algorithms Advanced (with C#) участниците ще разгледат на по-задълбочено ниво най-разпространените техники по програмиране. Ще решават множество алгоритмични задачи и се извършва анализ на различни подходи - техните свойства, приложения, предимства и недостатъци. Ще развиете алгоритмичното си мислене и ще придобиете умения за работа с алгоритми от по-високо ниво в теория на графите: топологично сортиране, минимално покриващо дърво, намиране на най-кратък път в граф с негативни тегла, най-дълъг път в директен ацикличен граф, силно свързани компоненти и максимален поток. Също така ще надградите умения си за прилагане на динамично програмиране в по-сложни оптимизационни задачи. В допълнение ще придобиете задълбочени знания в амортизирания анализ, класификацията на проблеми (P, NP, NP-completeness) и редуцирането на проблеми.

Умения, които ще придобиеш

 • Използване на графи за моделиране и сортиране
 • Най-кратък път в граф с негативни тегла
 • Силно свързани компоненти и максимален поток
 • Изграждане на графи и алгоритми за обхождането им
 • Амортизационен анализ, класификация
 • Решаване на оптимизационни проблеми
 • Използване на графи за моделиране и сортиране
  Най-кратък път в граф с негативни тегла
 • Силно свързани компоненти и максимален поток
  Изграждане на графи и алгоритми за обхождането им
 • Амортизационен анализ, класификация
  Решаване на оптимизационни проблеми