Algorithms Advanced (with Java)
Loading...

Algorithms Advanced (with Java)

Кредити 9 Ниво: Advanced

За курса

Онлайн курсът по алгоритми запознава участниците с най-разпространените техники на програмиране. Заедно с това се решават множество алгоритмични задачи и се извършва анализ на различни подходи - техните свойства, приложения, предимства и недостатъци. Ще развиете алгоритмичното си мислене и ще придобиете умения за работа с алгоритми от по-високо ниво в теория на графите: топологично сортиране, минимално покриващо дърво, намиране на най-кратък път в граф с негативни тегла, най-дълъг път в директен ацикличен граф, силно свързани компоненти и максимален поток. Също така ще надградите умения си за прилагане на динамично оптимизиране в по-сложни оптимизационни задачи. В допълнение ще придобиете задълбочени знания в амортизирания анализ, класификацията на проблеми (P, NP, NP-completeness) и редуцирането на проблеми.

Умения, които ще придобиеш

 • Топологично сортиране на граф и минимално покриващо дърво
 • Най-кратък път в граф с негативни тегла, най-дълъг път в (DAG)
 • Силно свързани компоненти и максимален поток
 • Динамично оптимиране в по-сложни оптимизационни проблеми
 • Амортизационен анализ, класификация - (P, NP, NP-completeness)
 • Редуциране на проблеми от един тип към друг
 • Топологично сортиране на граф и минимално покриващо дърво
  Най-кратък път в граф с негативни тегла, най-дълъг път в (DAG)
 • Силно свързани компоненти и максимален поток
  Динамично оптимиране в по-сложни оптимизационни проблеми
 • Амортизационен анализ, класификация - (P, NP, NP-completeness)
  Редуциране на проблеми от един тип към друг