Algorithms Fundamentals (with Java)
Loading...

Algorithms Fundamentals (with Java)

Кредити 6 Ниво: Medium

За курса

Онлайн курсът по алгоритми запознава участниците с най-разпространените техники на програмиране. Заедно с това се решават множество алгоритмични задачи и се извършва анализ на различни подходи - техните свойства, приложения, предимства и недостатъци. Ще развиете уменията си за алгоритмично мислене и ще придобиете умения за работа с основните класове алгоритми използвани в практиката: рекурсия и връщане (backtracking), рекурсията с използване на променливи, комбинаторни алгоритми, търсене, сортиране и алчни алгоритми, както и теория на графите - реализиране в компютърната памет, обхождане и намиране на най-кратък път, също така ще придобиете уменията за прилагане на динамично оптимизиране в решаването на оптимизационни задачи.

Архив обучения

Algorithms Fundamentals (with Java) - май 2020
5 Лекции Лектор Мартин Паунов
Algorithms Fundamentals (with Java) - май 2020 Icon

Записани в курса до сега: 410

Умения, които ще придобиеш

 • Оценка и сложност на алгоритми
 • Рекурсия, решаване на рекурсивни проблеми и връщане от рекурсия
 • Комбинаторни проблеми: пермутации, вариации и комбинации
 • Търсене, сортиране и алчни алгоритми с подхода разделяй и владей
 • Теория на графите, обхождане намиране на най-кратък път
 • Решаване на оптимизационни проблеми, чрез динамично оптимиране
 • Оценка и сложност на алгоритми
  Рекурсия, решаване на рекурсивни проблеми и връщане от рекурсия
 • Комбинаторни проблеми: пермутации, вариации и комбинации
  Търсене, сортиране и алчни алгоритми с подхода разделяй и владей
 • Теория на графите, обхождане намиране на най-кратък път
  Решаване на оптимизационни проблеми, чрез динамично оптимиране