Android Development
Loading...

Android Development

Кредити 3 Ниво: Beginner

За курса

Обучението ще ви запознае с основните концепции в разработката на едно Android приложение. Курсът ще разгледа по какъв начин може да бъде стилизирано едно приложение. Ще се научите да изграждате multi screen приложения и по какъв начин да споделяте информацията между всеки един екран. Ще видите жизнения цикъл на едно приложение. Също така ще придобиете умения за работа с големи списъци от данни и как да запазите UI Main Тhread-а на едно мобилно приложение.

Архив обучения

Android Development - май 2019
8 Лекции Лектор Теодор Костадинов
Android Development - май 2019 Icon
Android Development - февруари 2018
8 Лекции Лектор Димитър Данаилов
Android Development - февруари 2018 Icon

Записани в курса до сега: 66

Умения, които ще придобиеш

 • Изграждане на Android UI / UX
 • Умения за работа с Android Material Design
 • Знания за жизненият цикъл на едно Android приложение
 • Знания какво представляват Intents, Activities, Fragments
 • Умения за съхраняване на данни в телефона и извличане на данни от интернет
 • Прилагане на Android Design Patterns
 • Изграждане на Android UI / UX
  Умения за работа с Android Material Design
 • Знания за жизненият цикъл на едно Android приложение
  Знания какво представляват Intents, Activities, Fragments
 • Умения за съхраняване на данни в телефона и извличане на данни от интернет
  Прилагане на Android Design Patterns