Angular
Loading...

Angular

Кредити 12 Ниво: Medium

За курса

Курсът "Angular" дава знания и практически умения за изграждане на клиентски приложения (Single Page Applications) с технологията Angular, работна рамка произведение на Google и една от най-популярните в момента. Ще научим какво е TypeScript, основен синтакс и концепции и какво повече той ни предлага пред JavaScript, като удобства за разработка в браузъра и на мобилните платформи. Изучават се архитектурни шаблони за SPA приложениякомпонентидирективи и реализацията им в Angular. Изучават се изгледи и шаблони за визуализация на данни (templates), моделикомпонентисвързване на данни (data binding), работа с много изгледиобзървабали (observables), рутиране (routing), извличане на данни от REST услуга и dependency injection (DI).

Архив обучения

Angular - януари 2020
7 Лекции Лектор Илия Идакиев
Angular - януари 2020 Icon

Записани в курса до сега: 175

Умения, които ще придобиеш

 • Основни познания по TypeScript
 • Клиентски приложения с Angular
 • Работа с отдалечени услуги (REST)
 • Компонентно-базирани приложения
 • Какво е Single Page Applicaion
 • Работа с шаблони и рутиране
 • Основни познания по TypeScript
  Клиентски приложения с Angular
 • Работа с отдалечени услуги (REST)
  Компонентно-базирани приложения
 • Какво е Single Page Applicaion
  Работа с шаблони и рутиране