ASP.NET Core
Loading...

ASP.NET Core

Кредити 15

За курса

Курсът "ASP.NET Core" ще ви научи как се изграждат съвременни уеб приложения с архитектурата Model-View-Controller, използвайки HTML5, бази данни, Entity Framework Core и други технологии. Изучава се технологичната платформа ASP.NET Core, нейните компоненти и архитектура, създаването на MVC уеб приложения, дефинирането на модели, изгледи и частични изгледи с Razor view engine, дефиниране на контролери, работа с бази данни и интеграция с Entity Framework Core, LINQ и SQL Server. Курсът включа и по-сложни теми като работа с потребители, роли и сесии, използване на AJAX, кеширане, сигурност на уеб приложенията, уеб сокети и работа с библиотеки от MVC контроли.

Обучението включва практически лабораторни упражнения (лабове) и работилници за изграждане на цялостни, пълнофункционални ASP.NET Core уеб приложения. Ще работим и по проект за изграждане на уеб приложение, като курсът завършва с практически изпит по уеб разработка с ASP.NET Core.

Архив обучения

ASP.NET Core - октомври 2020
15 Лекции Лектор Николай Костов
ASP.NET Core - октомври 2020 Icon

Записани в курса до сега: 321

Умения, които ще придобиеш

 • Създаване на уеб приложения с ASP.NET Core
 • Сървърни скриптове отговарящи на REST стандарта
 • Асинхронна манипулация посредством Ajax
 • Работа с потребители, роли и сесии
 • Генериране на HTML съдържание чрез шаблони
 • Тестване и деплойване
 • Създаване на уеб приложения с ASP.NET Core
  Сървърни скриптове отговарящи на REST стандарта
 • Асинхронна манипулация посредством Ajax
  Работа с потребители, роли и сесии
 • Генериране на HTML съдържание чрез шаблони
  Тестване и деплойване