Azure Essentials
Loading...

Azure Essentials

Ниво: Basics
Срокът за записване е изтекъл

За курса

По време на курса ще се запознаем с Azure платформата, нейната организация и основните услуги, които предоставя. Ще разгледаме теми като работа с Windows и Linux виртуални машини, управление на виртуални мрежи и дискове, бази от данни, контейнери и др. В допълнение, ще обърнем внимание и на това как да следим и управляваме потреблението на ресурси и свързаните с това разходи. Няма да пропуснем и теми като управление на достъп и права. Основна цел на обучението е да ви запознае с основните функционалности и услуги в Azure и в резултат на това да формирате добра база от знания, която да бъде надграждана с времето.

Архив обучения

Azure Essentials - март 2021
6 Лекции Лектор Димитър Захариев
Azure Essentials - март 2021 Icon

Записани в курса до сега: 68

Azure Essentials - август 2020
6 Лекции Лектор Димитър Захариев
Azure Essentials - август 2020 Icon

Записани в курса до сега: 52

Azure Essentials – декември 2019
5 Лекции Лектор Димитър Захариев
Azure Essentials – декември 2019 Icon

Записани в курса до сега: 60

Умения, които ще придобиеш

 • Администриране на платформата
 • Управление на базови услуги и ресурси
 • Следене и управление на потреблението
 • Изграждане на базови решения
 • Администриране на платформата
  Управление на базови услуги и ресурси
 • Следене и управление на потреблението
  Изграждане на базови решения