C++ Advanced
Loading...

C++ Advanced

Кредити 9 Ниво: Advanced

За курса

Курсът навлиза в спецификите на езика C++ и разглежда по-сложни тематики като пойнтери и управление на паметта. Ще се запознаете със създаването на класове и методи към тях, както и с основите на обектно-ориентираното програмиране през погледа на C++, създаване на конструктори и деструктори. Не на последно място ще придобиете умения да подреждате правилно кода в големи по обем проекти.

Архив обучения

C++ Advanced - ноември 2019
8 Лекции Лектор Живко Петров
C++ Advanced - ноември 2019 Icon

Записани в курса до сега: 107

C++ Advanced - януари 2019
7 Лекции Лектор Живко Петров
C++ Advanced - януари 2019 Icon

Записани в курса до сега: 94

C++ Advanced - септември 2018
7 Лекции Лектор Георги Георгиев
C++ Advanced - септември 2018 Icon

Записани в курса до сега: 63

Умения, които ще придобиеш

 • Работа с пойнтери и управление на паметта
 • Основни концепции от ООП модела
 • Правилно организиране на код при по-големи проекти
 • Създаване на конструктори и деструктори
 • Работа с пойнтери и управление на паметта
  Основни концепции от ООП модела
 • Правилно организиране на код при по-големи проекти
  Създаване на конструктори и деструктори