C++ Advanced
Loading...

C++ Advanced

Кредити 9 Ниво: Advanced

За курса

Курсът "C++ Advanced" навлиза в спецификите на езика C++ и разглежда по-сложни тематики като указатели (pointers), управление на паметта и работа с динамична памет. Студентите ще се запознаят и с концепциите за други основни типове структури от данни като асоциативни контейнери (map, set), контейнерни адаптори (stack, queue) и как да ги манимулират.  Ще придобият умения да работят правилно с многомерни масиви.

Архив обучения

C++ Advanced – юни 2020
8 Лекции Лектор Дончо Ангелов
C++ Advanced – юни 2020 Icon

Записани в курса до сега: 75

C++ Advanced - ноември 2019
8 Лекции Лектор Живко Петров
C++ Advanced - ноември 2019 Icon

Записани в курса до сега: 108

C++ Advanced - януари 2019
7 Лекции Лектор Живко Петров
C++ Advanced - януари 2019 Icon

Записани в курса до сега: 94

C++ Advanced - септември 2018
7 Лекции Лектор Георги Георгиев
C++ Advanced - септември 2018 Icon

Записани в курса до сега: 65

Умения, които ще придобиеш

 • Работа с пойнтери и управление на паметта
 • Основни концепции от ООП модела
 • Правилно организиране на код при по-големи проекти
 • Създаване на конструктори и деструктори
 • Работа с пойнтери и управление на паметта
  Основни концепции от ООП модела
 • Правилно организиране на код при по-големи проекти
  Създаване на конструктори и деструктори