Computer Networking Advanced
Loading...

Computer Networking Advanced

Кредити 9 Ниво: Advanced

За курса

Курсът “Computer Networking Advanced” има за цел не само да затвърди и надгради познанията ви по компютърни мрежи с много по-задълбочен поглед върху протоколите и технологиите, но и да ви въведе в съвременните концепции за мрежова виртуализация и софтуерно дефинирани мрежи (SDN). 
С първите няколко теми ще задълбочим и разширим познанията си по switching, routing, резервираност на мрежовите услуги, автентикация и много други, а после постепенно ще преминем към най-новите и горещи теми за виртуализация – както на мрежови устройства, така и на мрежови услуги. 
Всичко това ще бъде подкрепено и с много примери и практически упражнения, благодарение на които ще направите реалната съпоставка между традиционния и съвременния подход при изграждането и управлението на компютърни мрежи.

Архив обучения

Computer Networking Advanced - януари 2020
10 Лекции Лектор Васил Йорданов
Computer Networking Advanced - януари 2020 Icon

Записани в курса до сега: 112

Computer Networking Advanced - декември 2018
10 Лекции Лектор Васил Йорданов
Computer Networking Advanced - декември 2018 Icon

Записани в курса до сега: 110

Умения, които ще придобиеш

 • По-задълбочено разбиране на принципа на работа на компютърните мрежи
 • Научаване на съвременните подходи при дефинирането и използването на мрежите – както в “on premise”, така и в облачни инфраструктури
 • Разширяване на обхвата на знанията относно мрежовите технологии и протоколи
 • Придобиване на умения за виртуализация на мрежови устройства и услуги
 • По-задълбочено разбиране на принципа на работа на компютърните мрежи
  Научаване на съвременните подходи при дефинирането и използването на мрежите – както в “on premise”, така и в облачни инфраструктури
 • Разширяване на обхвата на знанията относно мрежовите технологии и протоколи
  Придобиване на умения за виртуализация на мрежови устройства и услуги