Computer Networking Advanced
Loading...

Computer Networking Advanced

Ниво: Advanced

За курса

Курсът Computer Networking Advanced има за цел да затвърди и надгради познанията ви по компютърни мрежи с много по-задълбочен поглед върху протоколите и технологиите. Заедно с това ще ви въведе в съвременните концепции за мрежова виртуализация и софтуерно дефинирани мрежи (SDN).
С първите няколко теми ще задълбочим и разширим познанията си по switching, routing, резервираност на мрежовите услуги, автентикация и много други. След това постепенно ще преминем към най-новите и горещи теми за виртуализация на мрежови устройства и мрежови услуги.
Всичко това ще бъде подкрепено и с много примери и практически упражнения, благодарение на които ще направите реалната съпоставка между традиционния и съвременния подход при изграждането и управлението на компютърни мрежи.

Архив обучения

Computer Networking Advanced - октомври 2020
10 Лекции Лектор Васил Йорданов
Computer Networking Advanced - октомври 2020 Icon

Записани в курса до сега: 131

Computer Networking Advanced - януари 2020
10 Лекции Лектор Васил Йорданов
Computer Networking Advanced - януари 2020 Icon

Записани в курса до сега: 114

Computer Networking Advanced - декември 2018
10 Лекции Лектор Васил Йорданов
Computer Networking Advanced - декември 2018 Icon

Записани в курса до сега: 110

Умения, които ще придобиеш

 • Детайлно разбиране на принципа на работа на компютърните мрежи
 • Съвременни подходи при дефинирането и използването на мрежите (“on premise”, облачни инфраструктури)
 • Задълбочени знания за мрежовите технологии и протоколи
 • Виртуализация на мрежови устройства и услуги
 • Детайлно разбиране на принципа на работа на компютърните мрежи
  Съвременни подходи при дефинирането и използването на мрежите (“on premise”, облачни инфраструктури)
 • Задълбочени знания за мрежовите технологии и протоколи
  Виртуализация на мрежови устройства и услуги