C++ Fundamentals
Loading...
C++ Fundamentals Записване

C++ Fundamentals

C++ Fundamentals Fundamentals
Записване

За курса

Курсът ще запознае участниците с основния синтаксис на C++, започвайки с бърз оглед на типове данни, условни конструкции, цикли и работа с функции. Ще бъдат разгледани масиви и особеностите им в C++, както и линейните контейнери (vector, list), асоциативните контейнери (map, set), контейнерните адаптери (stack, queue) и символните низове от STL. Обучението ще обхване и първите стъпки в обектно-ориентираното програмиране със C++, като студентите ще се научат да създават собствени класове, да инициализират и работят с обекти. През цялото продължение на курса ще се показват често-срещани грешки в работата с езика и тяхното избягване. Заедно с това курсистите ще решават задачи, които да утвърдят познанията им върху материала.

Умения, които ще придобиеш

 • Работа с основни типове данни, проверки и цикли

 • Работа с функции

 • Работа с масиви

 • Работа с линейни контейнери

 • Работа със Standard Template Library (STL)

 • Работа с потоци (streams)

Теми

 • 1. Resources
 • 2. BASIC SYNTAX
 • 3. Exercise - Basic Syntax
 • 4. Functions
 • 5. Exercise - Functions
 • 6. Arrays
 • 7. Exercise - Arrays
 • 8. Strings and Streams
 • 9. Exercise - Strings and Streams
 • 10. Vectors, Lists and Iterators
 • 11. Exercise - Vectors, Lists and Iterators
 • 12. Exam Preparation
 • 13. Regular Exam
 • 14. Retake Exam