C++ Fundamentals
Loading...

C++ Fundamentals

Кредити 6 Ниво: Fundamentals

За курса

Курсът ще запознае участниците с основния синтаксис на C++, започвайки с бърз оглед на типове данни, условни конструкции, цикли и работа с функции. Ще бъдат разгледани масиви и особеностите им в C++, както и линейните контейнери (vector, list), асоциативните контейнери (map, set), контейнерните адаптери (stack, queue) и символните низове от STL. Обучението ще обхване и първите стъпки в обектно-ориентираното програмиране със C++, като студентите ще се научат да създават собствени класове, да инициализират и работят с обекти. През цялото продължение на курса ще се показват често-срещани грешки в работата с езика и тяхното избягване. Заедно с това курсистите ще решават задачи, които да утвърдят познанията им върху материала.

Архив обучения

C++ Fundamentals - март 2020
6 Лекции Лектор Дончо Ангелов
C++ Fundamentals - март 2020 Icon

Записани в курса до сега: 125

C++ Fundamentals - септември 2019
6 Лекции Лектор Живко Петров
C++ Fundamentals - септември 2019 Icon

Записани в курса до сега: 129

C++ Fundamentals - ноември 2018
6 Лекции Лектор Илия Илиев
C++ Fundamentals - ноември 2018 Icon

Записани в курса до сега: 113

C++ Fundamentals - май 2018
8 Лекции Лектор Георги Георгиев
C++ Fundamentals - май 2018 Icon

Записани в курса до сега: 96

C++ Fundamentals – ноември 2017
6 Лекции Лектор Георги Георгиев
C++ Fundamentals – ноември 2017 Icon

Записани в курса до сега: 72

Умения, които ще придобиеш

 • Основен синтаксис и особености на C++
 • Работа с текст, файлове и входно-изходни потоци
 • Начални познания по ООП и неговата реализация в C++
 • Работа с масиви, линейни и асоциативни STL контейнери
 • Основен синтаксис и особености на C++
  Работа с текст, файлове и входно-изходни потоци
 • Начални познания по ООП и неговата реализация в C++
  Работа с масиви, линейни и асоциативни STL контейнери