C++ OOP
Loading...

C++ OOP

Кредити 9 Ниво: Advanced

За курса

Курсът "C++ OOP" изцяло разглежда особеностите на обектно-ориентираното програмиране със C++. Студентите ще започнат от създаването на класове и обекти, като същевременно се запознаят и с концепциите за създаване на конструктори и деструктори, наследяване и полиморфизъм. Не на последно място ще се научат да подреждат правилно кода в големи по обем проекти.

Умения, които ще придобиеш

 • Работа с класове и обекти
 • Работа със C++ коструктори
 • Организация на код
 • Работа с основни принципи на ООП
 • ООП - наследяване и полиморфизъм
 • ООП - абстракция
 • Работа с класове и обекти
  Работа със C++ коструктори
 • Организация на код
  Работа с основни принципи на ООП
 • ООП - наследяване и полиморфизъм
  ООП - абстракция