CSS Advanced
Loading...

CSS Advanced

Кредити 6

За курса

Курсът "CSS Advanced" отправя по-задълбочен поглед към съвременния front-end дизайн и разработка. Участниците ще имат възможност да надградят знанията си за изграждане на уеб страници с прилагане на анимации, икони и гридове за адаптивно изобразяване на приложението на устройства с различен размер на екрана (десктоп, таблет, телефон). Важно умение за ефективна работа е изграждането и следването на ясен работен процес, с които студентите ще имат възможност да се запознаят чрез прилагането им в практически проект. Оценяването в курса е на базата на защита на проект.

Архив обучения

CSS Advanced - ноември 2019
7 Лекции Лектор Константин Данков
CSS Advanced - ноември 2019 Icon

Записани в курса до сега: 111

CSS Advanced - юли 2019
8 Лекции Лектор Константин Данков
CSS Advanced - юли 2019 Icon

Записани в курса до сега: 126

CSS Advanced - март 2019
8 Лекции Лектор Константин Данков
CSS Advanced - март 2019 Icon

Записани в курса до сега: 76

CSS Advanced - ноември 2018
6 Лекции Лектор Константин Данков
CSS Advanced - ноември 2018 Icon

Записани в курса до сега: 128

Умения, които ще придобиеш

 • Изграждане на ефективен работен процес
 • Работа с препроцесори и постпроцесори
 • Анимиране на елементи и преходи чрез CSS
 • Използване на инструменти за подобряване на работния процес
 • Изграждане на ефективен работен процес
  Работа с препроцесори и постпроцесори
 • Анимиране на елементи и преходи чрез CSS
  Използване на инструменти за подобряване на работния процес