Data Science
Loading...

Data Science

Кредити 6

За курса

И през тази година Data Science затвърждава позициите си сред най-търсените професии, не само в България, но и в световен мащаб. Това, заедно с ограничения брой специалисти в областта, разкриват добра перспектива за реализация на хората, притежаващи специфични умения за обработка на данни. 
По време на този курс ще формирате точния набор от знания и умения за успешен професионален старт в Data Science сферата. След завършването на курса, ще сте в състояние да управлявате цялостния процес по събиране и обработване на данни: от задаването на правилни въпроси до публикуването на резултат. Освен това, ще притежавате и разработено портфолио, което демонстрира тези познания.
По време на курса ще си отговорите на въпроси от практиката, като:

 • Как се избира точен метод за анализ на данните;
 • Как се прилага научният метод за взимане на решения;
 • Как се използват статистическите методи за правене на изводи;
 • Как се събират и изчистват данните, за да бъдат подготвени за анализ и моделиране;
 • Как се извършва моделирането на данните;
 • Какво е Exploratory data analysis и как се прилага.

Курсът завършва с насоки за изграждане на цялостно data science приложение – архитектура на кода и структура на изследванията. Обучението е практически ориентирано и новите концепции ще бъдат затвърдени с писане на код.

Архив обучения

Data Science - юни 2020
7 Лекции Лектор Йордан Даракчиев
Data Science - юни 2020 Icon

Записани в курса до сега: 254

Data Science - юни 2019
7 Лекции Лектор Йордан Даракчиев
Data Science - юни 2019 Icon

Записани в курса до сега: 182

Data Science - юни 2018
7 Лекции Лектор Йордан Даракчиев
Data Science - юни 2018 Icon

Записани в курса до сега: 134

Data Science - ноември 2017
7 Лекции Лектор Йордан Даракчиев
Data Science - ноември 2017 Icon

Записани в курса до сега: 89

Data Science - декември 2016
9 Лекции Лектор Йордан Даракчиев
Data Science - декември 2016 Icon

Записани в курса до сега: 152

Умения, които ще придобиеш

 • Прилагане на научния метод върху реални въпроси и проблеми
 • Събиране на данни
 • Почистване на данни и подготовка за анализ
 • Анализиране и визуализация на данни
 • Основи на моделирането на данни
 • Изграждане на цялостно приложение: от суровите данни до вземане на решение
 • Прилагане на научния метод върху реални въпроси и проблеми
  Събиране на данни
 • Почистване на данни и подготовка за анализ
  Анализиране и визуализация на данни
 • Основи на моделирането на данни
  Изграждане на цялостно приложение: от суровите данни до вземане на решение