Data Structures

Data Structures

Data Structures

Активен Кредити 12

За курса

Активни обучения

Няма активни обучения

Умения, които ще придобиеш

  • Имплементация на линейни структури от данни: списъци, стекове и опашки
  • Обхождане на дървовидни структури данни в дълбочина (DFS) и в ширина (BFS)
  • Познаване на сложни структури от данни
  • Дървовидни структури от данни: използване и имплементация
  • Речници и хеш таблици: използване и имплементация
  • Ефективност на структурите данни: кога коя структура да използваме?