Data Structures
Loading...

Data Structures

За курса

Курсът по структури от данни запознава участниците с най-използваните структури данни в програмирането чрез поставяне на солидни основи и много практическа работа. Ще се запознаете в дълбочина как работят списъци, опашки, стекове, хеш-таблици, дървета, графи и някои алгоритми като рекурсивно обхождане в дълбочина (DFS) и обхождане в ширина (BFS). Ще се научите да работите не само с готови програмни библиотеки, но и да имплементирате собствени структури. Ще научите как да преценявате кога коя структура данни да ползвате чрез анализ на сложността на алгоритмите за всяка операция.

Архив обучения

Структури от данни – декември 2018 - онлайн
11 Лекции Лектор Петър Пенев
Структури от данни – декември 2018 - онлайн Icon

Записани в курса до сега: 1059

Структури от данни - януари 2018
17 Лекции Лектор Георги Ангелов
Структури от данни - януари 2018 Icon

Записани в курса до сега: 1245

Структури от данни - май 2017
24 Лекции Лектор Петър Пенев
Структури от данни - май 2017 Icon

Записани в курса до сега: 848

Структури от данни - февруари 2016
12 Лекции Лектор Атанас Русенов
Структури от данни - февруари 2016 Icon

Записани в курса до сега: 815

Структури от данни - юни 2015
10 Лекции Лектор Светлин Наков
Структури от данни - юни 2015 Icon

Записани в курса до сега: 946

Умения, които ще придобиеш

 • Имплементация на линейни структури от данни: списъци, стекове и опашки
 • Обхождане на дървовидни структури данни в дълбочина (DFS) и в ширина (BFS)
 • Познаване на сложни структури от данни
 • Дървовидни структури от данни: използване и имплементация
 • Речници и хеш таблици: използване и имплементация
 • Ефективност на структурите данни: кога коя структура да използваме?
 • Имплементация на линейни структури от данни: списъци, стекове и опашки
  Обхождане на дървовидни структури данни в дълбочина (DFS) и в ширина (BFS)
 • Познаване на сложни структури от данни
  Дървовидни структури от данни: използване и имплементация
 • Речници и хеш таблици: използване и имплементация
  Ефективност на структурите данни: кога коя структура да използваме?