Data Structures Advanced (with Java)
Loading...

Data Structures Advanced (with Java)

Кредити 9 Ниво: Advanced

За курса

Структурите от данни са множество от данни, които са организирани на основата на логически и математически закони. Често изборът на правилната структура прави програмата по-ефективна, тъй като се спестява памет и време за изпълнение. Те са основен инструмент, достъпен за всеки компютърен програмист. Данните биват групирани по определен начин, за да се улесни достъпът до тях и управлението им. Курсът по структури от данни за напреднали запознава участниците с имплементацията на: балансирани дървета (2 -3 дървета), AVL дървета, червено-черни и AA дървета. Ще се научите да работите с хеш таблици, множества и асоциативни масиви, както и да имплементирате алгоритми за хеширане и как да се справяте с колизии, Node Rotation алгоритми, самобалансиращи се дървета и да извършвате пърформънс тестове в реално време с бенчмарк туулове (JMH). Като допълнителни знания ще се научите как да надграждате различни структури от данни с цел оптимизиране решаването на специфични проблеми.

Архив обучения

Data Structures Advanced (with Java) - април 2020
4 Лекции Лектор Николай Банкин
Data Structures Advanced (with Java) - април 2020 Icon

Записани в курса до сега: 65

Умения, които ще придобиеш

 • Имплементация на балансирани дървета
 • Червено – черни дървета
 • AVL дървета и ротации
 • Хеш таблици и хеширащи алгоритми
 • Колизии и справяне с тях
 • Надграждане и модифициране на структури от данни
 • Имплементация на балансирани дървета
  Червено – черни дървета
 • AVL дървета и ротации
  Хеш таблици и хеширащи алгоритми
 • Колизии и справяне с тях
  Надграждане и модифициране на структури от данни