Data Structures Advanced (with Java)
Loading...
Data Structures Advanced (with Java) Записване

Data Structures Advanced (with Java)

Data Structures Advanced (with Java) Advanced
Записване

За курса

Структурите от данни са множество от данни, които са организирани на основата на логически и математически закони. Често изборът на правилната структура прави програмата по-ефективна, тъй като се спестява памет и време за изпълнение. Те са основен инструмент, достъпен за всеки компютърен програмист. Данните биват групирани по определен начин, за да се улесни достъпът до тях и управлението им. Курсът по структури от данни за напреднали запознава участниците с имплементацията на: балансирани дървета (2 -3 дървета), AVL дървета, червено-черни и AA дървета. Ще се научите да работите с хеш таблици, множества и асоциативни масиви, както и да имплементирате алгоритми за хеширане и как да се справяте с колизии, Node Rotation алгоритми, самобалансиращи се дървета и да извършвате пърформънс тестове в реално време с бенчмарк туулове (JMH). Като допълнителни знания ще се научите как да надграждате различни структури от данни с цел оптимизиране решаването на специфични проблеми.

Умения, които ще придобиеш

 • Имплементация на балансирани дървета

 • Червено – черни дървета

 • AVL дървета и ротации

 • Хеш таблици и хеширащи алгоритми

 • Колизии и справяне с тях

 • Надграждане и модифициране на структури от данни

Теми

 • 1. Resources
 • 2. B-Trees - 2-3 Trees and AVL Trees
 • 3. Exercise: B-Trees - 2-3 Trees and AVL Trees
 • 4. Red-Black Trees and AA-Trees
 • 5. Exercise: Red-Black Trees and AA-Trees
 • 6. Hash Tables Sets and Maps
 • 7. Exercise: Hash Tables Sets and Maps
 • 8. Data Structures Augmentation
 • 9. Exam preparation
 • 10. EXAM
 • 11. RETAKE