Data Structures Fundamentals (with C#)
Loading...

Data Structures Fundamentals (with C#)

Кредити 6 Ниво: Medium

За курса

Курсът по структури от данни запознава участниците с най-използваните структури данни в програмирането чрез поставяне на солидни основи и много практическа работа. Ще се запознаете с имплементацията на: списъци, опашки, стекове, дървета и някои алгоритми като рекурсивно обхождане в дълбочина (DFS) и обхождане в ширина (BFS). Ще се научите да работите не само с готови програмни библиотеки, но и да имплементирате собствени структури. Ще научите как да преценявате кога коя структура данни да ползвате чрез анализ на сложността на алгоритмите за всяка операция.

Архив обучения

Data Structures Fundamentals (with C#) – септември 2020
4 Лекции Лектор Кирил Кирилов
Data Structures Fundamentals (with C#) – септември 2020 Icon

Записани в курса до сега: 417

Умения, които ще придобиеш

 • Оценка и сложност на алгоритми
 • Имплементация на линейни структури от данни
 • Репрезентиране на дървовидни структури данни
 • Обхождане в дълбочина (DFS) и в ширина (BFS)
 • Двоични и балансирани дървета и тяхното приложение
 • Приоритетни опашки и реализиране на операции с тях
 • Оценка и сложност на алгоритми
  Имплементация на линейни структури от данни
 • Репрезентиране на дървовидни структури данни
  Обхождане в дълбочина (DFS) и в ширина (BFS)
 • Двоични и балансирани дървета и тяхното приложение
  Приоритетни опашки и реализиране на операции с тях