MySQL
Loading...
MySQL Запиши се

MySQL

MySQL Fundamentals
Запиши се

За курса

Базите данни са стандартният начин за използване на динамична информация в съвременните приложения, правейки ги неизменна част от почти всяко едно приложение. Курсът по основи на базите данни ще ви запознае с една от най-широко използваните системи за управление на бази данни (DBMS - Database management system), при разработката на съвременни приложения - MySQL. Вие ще придобиете умения за работа с релационни бази данни, като и ще се акцентира върху основни функционалности като работа с таблици, групиращи функции, трансакции, процедури и други. Този курс полага основите на работата с бази данни, правейки по-лесно използването им в реални приложения, както и тяхното разбиране.

Умения, които ще придобиеш

 • Управление на релации в DB

 • Използване на ACID модела

 • Използване на процедури и функции

 • Фундаментални знания за бази данни

 • Създаване на базови Back-End архитектури

 • Управление на трансакции

Теми

 • 1. Resources
 • 2. Course Introduction
 • 3. Databases Introduction. Data Definition and Datatypes
 • 4. Exercise: Data Definition and Datatypes
 • 5. Basic CRUD
 • 6. Exercise: Basic CRUD
 • 7. Built-in Functions
 • 8. Exercise: Built-in Functions
 • 9. Data Aggregation
 • 10. Exercise: Data Aggregation
 • 11. Table Relations
 • 12. Exercise: Table Relations
 • 13. Subqueries and JOINs
 • 14. Exercise: Subqueries and JOINs
 • 15. Database Programmability and Transactions
 • 16. Exercise: Functions and Procedures
 • 17. Exam Preparation
 • 18. Exam Preparation
 • 19. Regular Exam
 • 20. Retake Exam