Databases Basics - MySQL
Loading...

Databases Basics - MySQL

Кредити 9

За курса

Базите данни са стандартният начин за използване на динамична информация в съвременните приложения, правейки ги неизменна част от почти всяко едно приложение.

Курсът по основи на базите данни ще ви запознаe с една от най-широко използвани безплатни системи с отворен код за управление на бази данни (DBMS), използвани при разработката на съвременни информационни системи - MySQL. Курсът обръща сериозно внимание на релационния модел, моделирането на данни с ER диаграми (таблици и релационни връзки) и работа с езика SQL (извличане на данни, селекция, проекция, съединения, агрегация, групиране, промяна, изтриване и вмъкване). Предоставят се фундаментални знания за работа с ACID транзакции и транзакционна обработка и практически съвети за настройване на производителността.

Този курс полага основите на работата с бази данни, правейки по-лесно използването им в реални приложения и разбирането на концепции като превръщане на база данни в обектно ориентиран модел (ORM).

Архив обучения

Database Basics - MySQL - септември 2018
7 Лекции Лектор Дончо Минков
Database Basics - MySQL - септември 2018 Icon

Записани в курса до сега: 185

Database Basics – MySQL – януари 2018
8 Лекции
Database Basics – MySQL – януари 2018 Icon

Записани в курса до сега: 167

Database Basics - MySQL - септември 2017
8 Лекции Лектор Симона Симеонова
Database Basics - MySQL - септември 2017	 Icon

Записани в курса до сега: 100

Databases Basics - MySQL - май 2017
20 Лекции Лектор Васил Пеевски
Databases Basics - MySQL - май 2017 Icon

Записани в курса до сега: 123

Умения, които ще придобиеш

 • Фундаментални знания за бази данни
 • Управление на транзакции
 • Използване на ACID модела
 • Управление на релации в DB
 • Използване на процедури и функции
 • Създаване на базови Back-End архитектури
 • Фундаментални знания за бази данни
  Управление на транзакции
 • Използване на ACID модела
  Управление на релации в DB
 • Използване на процедури и функции
  Създаване на базови Back-End архитектури