MySQL
Loading...

MySQL

Кредити 9

За курса

Базите данни са стандартният начин за използване на динамична информация в съвременните приложения, правейки ги неизменна част от почти всяко едно приложение. Курсът по основи на базите данни ще ви запознаe с една от най-широко използваните системи за управление на бази данни (DBMS), при разработката на съвременни приложения - MySQL. Този курс полага основите на работата с бази данни, правейки по-лесно използването им в реални приложения. Оценяването в курса е на базата на предадени домашни и практически изпит.

Архив обучения

Database Basics - MySQL - септември 2018
7 Лекции Лектор Дончо Минков
Database Basics - MySQL - септември 2018 Icon

Записани в курса до сега: 185

Database Basics – MySQL – януари 2018
8 Лекции
Database Basics – MySQL – януари 2018 Icon

Записани в курса до сега: 167

Database Basics - MySQL - септември 2017
8 Лекции Лектор Симона Симеонова
Database Basics - MySQL - септември 2017	 Icon

Записани в курса до сега: 100

Databases Basics - MySQL - май 2017
20 Лекции Лектор Васил Пеевски
Databases Basics - MySQL - май 2017 Icon

Записани в курса до сега: 123

Умения, които ще придобиеш

 • Фундаментални знания за бази данни
 • Използване на процедури и функции
 • Използване на ACID модела
 • Управление на релации в DB
 • Управление на транзакции
 • Създаване на базови Back-End архитектури
 • Фундаментални знания за бази данни
  Използване на процедури и функции
 • Използване на ACID модела
  Управление на релации в DB
 • Управление на транзакции
  Създаване на базови Back-End архитектури