Deep Learning
Loading...

Deep Learning

Ниво: Fundamentals
Срокът за записване е изтекъл

За курса

Целта на курса е да запознае курсистите с най-актуалните достижения в областта на изкуствения интелект – а именно техниките свързани с Deep Learning. Ще се запознаете с основните принципи на „дълбокото обучение“, а също така и ще имплементирате собственоръчно системи за разпознаване на обекти в картини, машинен превод, автоматично предлагане на думи и други. За целта ще се използват модерни инструменти като Tensorflow, Scikit, etc.

Архив обучения

Deep Learning - декември 2020
7 Лекции Лектор Йордан Даракчиев
Deep Learning - декември 2020 Icon

Записани в курса до сега: 209

Deep Learning – ноември 2019
7 Лекции Лектор Йордан Даракчиев
Deep Learning – ноември 2019 Icon

Записани в курса до сега: 162

Deep Learning – ноември 2018
7 Лекции Лектор Йордан Даракчиев
Deep Learning – ноември 2018 Icon

Записани в курса до сега: 142

Deep Learning - май 2017
7 Лекции Лектор Йордан Даракчиев
Deep Learning - май 2017 Icon

Записани в курса до сега: 79

Умения, които ще придобиеш

 • Machine Learning моделиране чрез регресионни модели
 • Умение за работа с Tensorflow
 • Разбиране на модерните архитектури за Image processing
 • Разбиране на модерните архитектури за Text Processing
 • Дебъгване на проблеми при строенето на ML модели
 • Деплойване на модел в production среда
 • Machine Learning моделиране чрез регресионни модели
  Умение за работа с Tensorflow
 • Разбиране на модерните архитектури за Image processing
  Разбиране на модерните архитектури за Text Processing
 • Дебъгване на проблеми при строенето на ML модели
  Деплойване на модел в production среда