DevOps Basics
Loading...

DevOps Basics

Кредити 6 Ниво: Beginner

За курса

Основна цел на курса е да послужи като въведение в света на DevOps в Linux среда. Това ще бъде постигнато чрез въведение в дисциплината, подкрепено от теоретично и практическо запознаване с някои от често използваните инструменти, стоящи в основата на повечето DevOps практики.
По време на курса ще бъдат засегнати теми като виртуализация, контейнеризация и автоматизация на основни процеси, като провизиране, конфигуриране, наблюдение и др. За всяка тема ще бъде избран по един представител, за който ще бъде направено въведение, включващо теория и практика, след което ще бъде въведен в общ контекст с вече разгледаните технологии.
В допълнение ще бъде засегната работата с облачната платформа на Amazon и комбинирането ѝ с разгледаните инструменти.

Архив обучения

DevOps Basics – май 2020
7 Лекции Лектор Димитър Захариев
DevOps Basics – май 2020 Icon

Записани в курса до сега: 170

DevOps Basics – септември 2018
7 Лекции Лектор Димитър Захариев
DevOps Basics – септември 2018 Icon

Записани в курса до сега: 107

DevOps Basics - октомври 2017
7 Лекции Лектор Димитър Захариев
DevOps Basics - октомври 2017 Icon

Записани в курса до сега: 76

Умения, които ще придобиеш

 • Инсталиране и работа с Vagrant
 • Инсталиране и работа с Docker
 • Инсталиране и работа с Ansible
 • Инсталиране и работа с Jenkins
 • Инсталиране и работа с Nagios
 • Работа с Amazon Web Services
 • Инсталиране и работа с Vagrant
  Инсталиране и работа с Docker
 • Инсталиране и работа с Ansible
  Инсталиране и работа с Jenkins
 • Инсталиране и работа с Nagios
  Работа с Amazon Web Services