DevOps Fundamentals
Loading...

DevOps Fundamentals

Кредити 9 Ниво: Medium

За курса

Основната цел на курса е да надгради и разшири уменията за работа в DevOps среда. Това ще бъде постигнато чрез задълбочаване в някои от познатите вече инструменти и практики и добавяне на нови.
Добавянето на нови инструменти ще се случи поетапно. За всеки от тях ще бъде направено въведение, включващо теория и практика, след което ще бъде въведен в общ контекст с вече разгледаните технологии.

Архив обучения

DevOps Fundamentals – декември 2018
7 Лекции Лектор Димитър Захариев
DevOps Fundamentals – декември 2018 Icon

Записани в курса до сега: 111

Умения, които ще придобиеш

 • Работа със скриптови езици като bash и Python
 • Инсталиране и работа с Kubernetes
 • Инсталиране и работа с Terraform, Packer и Vault
 • Работа със системи за контрол на версиите
 • Работа със системи за извличане, обработка и визуализация на логове
 • Работа с бази данни от тип NoSQL
 • Работа със скриптови езици като bash и Python
  Инсталиране и работа с Kubernetes
 • Инсталиране и работа с Terraform, Packer и Vault
  Работа със системи за контрол на версиите
 • Работа със системи за извличане, обработка и визуализация на логове
  Работа с бази данни от тип NoSQL