DevOps Fundamentals
Loading...

DevOps Fundamentals

Ниво: Fundamentals

За курса

Основната цел на курса е да надгради и разшири уменията за работа в DevOps среда. Това ще бъде постигнато чрез задълбочаване в някои от познатите вече инструменти и практики и добавяне на нови.
Добавянето на нови инструменти ще се случи поетапно. За всеки от тях ще бъде направено въведение, включващо теория и практика, след което ще бъде въведен в общ контекст с вече разгледаните технологии.

Архив обучения

DevOps Fundamentals - юли 2020
8 Лекции Лектор Димитър Захариев
DevOps Fundamentals - юли 2020 Icon

Записани в курса до сега: 152

DevOps Fundamentals – декември 2018
7 Лекции Лектор Димитър Захариев
DevOps Fundamentals – декември 2018 Icon

Записани в курса до сега: 113

Умения, които ще придобиеш

 • Инсталиране и работа с Kubernetes
 • Инсталиране и работа с Elastic Stack
 • Инсталиране и работа с NoSQL бази от данни
 • Инсталиране и работа с продукти на HashiCorp
 • Инсталиране и работа със системи за управление на конфигурациите
 • Инсталиране и работа с инструменти за управление на конфигурацията
 • Инсталиране и работа с Kubernetes
  Инсталиране и работа с Elastic Stack
 • Инсталиране и работа с NoSQL бази от данни
  Инсталиране и работа с продукти на HashiCorp
 • Инсталиране и работа със системи за управление на конфигурациите
  Инсталиране и работа с инструменти за управление на конфигурацията