DIY Smart Home Automation
Loading...

DIY Smart Home Automation

Кредити 6 Ниво: Medium

За курса

Курсът по автоматизиране на дома е единствен по рода си практически курс, в който на всяка лекция ще се разглежда различен проблем и ще се сглобява микроконтролерен прототип, който да реши дадената задача. След края на всяка лекция, прототипите, изготвени от курсистите, ще могат да се използват в домашна обстановка. На курса ще се разглеждат различни микроконтролерни системи, които освен стандартните входове за всеки микроконтролер, подсигуряват и безжична свързаност, изграждане на WEB сървър, уеб-камера. Курсът е идеален за хора, които искат да автоматизират някои от процесите у дома, както и да събират информация за влажност, температура, осветеност и други за обекти в къщата.

Архив обучения

DIY Smart Home Automation - септември 2019
5 Лекции Лектор Николай Петров
DIY Smart Home Automation - септември 2019 Icon

Записани в курса до сега: 69

Умения, които ще придобиеш

 • Изработване на прототип
 • Базови познания по роботика и сензори
 • Работа с двигатели и електронни компоненти
 • Разчитане на електронни схеми
 • Основни познания с ESP32
 • Основни познания с Raspberry PI
 • Изработване на прототип
  Базови познания по роботика и сензори
 • Работа с двигатели и електронни компоненти
  Разчитане на електронни схеми
 • Основни познания с ESP32
  Основни познания с Raspberry PI