Domain-Driven Design with ASP.NET Core Microservices
Loading...

Domain-Driven Design with ASP.NET Core Microservices

Кредити 12 Ниво: Expert

За курса

Domain-Driven Design with ASP.NET Core Microservices е курс, в който ASP.NET разработчици ще развият своите архитектурни умения спрямо различните видове сървърни приложения. Ще се запознаем в детайли с най-модерните концепции и решения, като основната цел ще бъде една – Domain-Driven Design и Clean Architecture в нашите микросървисни приложения. Ще научим всички шаблони и подходи, които ни помагат да следваме тези практики максимално качествено и по стандарт. Ще бъдат разгледани модерни ORM практики с Entity Framework и Dapper, аутентикация и оторизация на приложения, Command Query Responsibility Segregation и оптимизирана асинхронна комуникация. Ще се представят и добри практики и изчистена архитектура.

Архив обучения

Domain-Driven Design with ASP.NET Core Microservices - август 2020
6 Лекции Лектор Ивайло Кенов
Domain-Driven Design with ASP.NET Core Microservices - август 2020 Icon

Записани в курса до сега: 95

Умения, които ще придобиеш

 • Domain-Driven Design
 • Clean Architecture
 • Добри практики за качествен код
 • Оптимизирана комуникация
 • Дизайн шаблони
 • Правилно разделение на отговорностите
 • Domain-Driven Design
  Clean Architecture
 • Добри практики за качествен код
  Оптимизирана комуникация
 • Дизайн шаблони
  Правилно разделение на отговорностите