Ethical Hacking for Beginners
Loading...

Ethical Hacking for Beginners

Кредити 3 Ниво: Beginner

За курса

Курсът е въведение в сферата на киберсигурността и цели да покаже как проактивно да постигнете адекватно ниво на ИТ сигурност за системи, приложения и мрежи – чрез хакването им (с етична цел). Хакерските техники, които ще научите, ще ви дадат ясна представа за цялостния процес на етичното хакерство. Обучението е практически насочено и ще ви научи как да тествате, сканирате и хаквате  неадекватно защитени цели, използвайки най-актуалните хакерски инструменти. Ще научите как мислят и действат истинските хакери, както и похватите, които използват при атакуването на организации или интернет потребители. 

Архив обучения

Ethical Hacking Basics - ноември 2018
8 Лекции Лектор Симеон Кърцелянски
Ethical Hacking Basics - ноември 2018 Icon

Записани в курса до сега: 213

Етично хакерство за начинаещи - април 2018
8 Лекции Лектор Симеон Кърцелянски
Етично хакерство за начинаещи - април 2018 Icon

Записани в курса до сега: 141

Етично хакерство за начинаещи - октомври 2017
7 Лекции Лектор Васил Султанов
Етично хакерство за начинаещи - октомври 2017 Icon

Записани в курса до сега: 131

Умения, които ще придобиеш

 • Придобиване на неоторизиран достъп до информация и систeми
 • Kлониране и хакване на потребителски и корпоративни wireless мрежи
 • Как да откривате уязвимости в мрежи, системи и приложения и тяхното компроментиране
 • Боравене с инструменти, използвани за неоторизиран достъп
 • Как да се предпазите от истинските хакерски атаки
 • Как да боравите с различни методи за криене и криптиране на информация
 • Придобиване на неоторизиран достъп до информация и систeми
  Kлониране и хакване на потребителски и корпоративни wireless мрежи
 • Как да откривате уязвимости в мрежи, системи и приложения и тяхното компроментиране
  Боравене с инструменти, използвани за неоторизиран достъп
 • Как да се предпазите от истинските хакерски атаки
  Как да боравите с различни методи за криене и криптиране на информация