Node.js & Express.js Fundamentals
Loading...

Node.js & Express.js Fundamentals

Кредити 8

За курса

Курсът е интензивен и цели да запознае учащите с разработката на сървърни JavaScript приложения върху платформата Node.js, използвайки Express.js като framework. По време на обучението ще разберем как да създадем сървър с Node.js, ще се научим на сървър-клиент архитектурата и как да правим лесни и бързи data-driven web приложения с Node.js, Express.js и MongoDB, използвайки съвременни похвати и инструменти.

Курсът е част от цялостната програма с JavaScript курсове и уроци за обучение по професия "JavaScript програмист" в Софтуерния университет.

Архив обучения

ExpressJS Fundamentals - май 2017
14 Лекции Лектор Ивайло Кенов
ExpressJS Fundamentals - май 2017 Icon

Записани в курса до сега: 142

Умения, които ще придобиеш

 • Какво е Web Server
 • Основни познания по HTTP протокола
 • Сървърни приложения с Node.JS
 • Работа с нерелационни бази данни
 • MVC архитектура
 • Създаване на приложения изцяло с JavaScript
 • Какво е Web Server
  Основни познания по HTTP протокола
 • Сървърни приложения с Node.JS
  Работа с нерелационни бази данни
 • MVC архитектура
  Създаване на приложения изцяло с JavaScript