Node.js & Express.js Fundamentals

Node.js & Express.js Fundamentals

Node.js & Express.js Fundamentals

Активен Кредити 8

За курса

Активни обучения

Няма активни обучения

Умения, които ще придобиеш

  • Какво е Web Server
  • Основни познания по HTTP протокола
  • Сървърни приложения с Node.JS
  • Работа с нерелационни бази данни
  • MVC архитектура
  • Създаване на приложения изцяло с JavaScript