Express.js Development
Loading...

Express.js Development

Кредити 6
Срокът за записване е изтекъл

За курса

Курсът цели да запознае учащите с най-популярния framework за Node.js - Express. По време на обучението ще научим как да използваме бази данни в нашия web server, какво е MVC архитектура и как тя улеснява нашата работа. Допълнително ще научим често използвани парадигми в софтуерното инженерство като аутентикация и оторизация например.
Express.js е модерен и популярен framework за Node.js. Вгражда в себе си routing, middleware и бърз и надежден начин за връщане на сървърен резултат.

Архив обучения

Express.js Development - октомври 2016
9 Лекции Лектор Ивайло Кенов
Express.js Development - октомври 2016 Icon

Записани в курса до сега: 613

Умения, които ще придобиеш

 • Създаване на приложения изцяло с JavaScript
 • MVC архитектура
 • Работа с нерелационни бази данни
 • Сървърни приложения с Express.JS
 • Основни познания по HTTP протокола
 • Какво е Web Server
 • Създаване на приложения изцяло с JavaScript
  MVC архитектура
 • Работа с нерелационни бази данни
  Сървърни приложения с Express.JS
 • Основни познания по HTTP протокола
  Какво е Web Server