Intensive Full Stack Development with JavaScript
Loading...

Intensive Full Stack Development with JavaScript

Кредити 6
Срокът за записване е изтекъл

За курса

Курсът цели да ви даде задълбочени знания за най-новите многослойни структури на JavaScript приложения и технологични рамки за разработка. React.js ще се използва за ускорената разработка на front-end частта на модерни, адаптивни single-page приложения, които са лесно за надграждане и поддръжка в бъдещето. За back-end частта ще се използват технологиите Node.js и Hapi рамката.

Архив обучения

Intensive Full Stack Development with JavaScript - юли 2016
10 Лекции Лектор Траян Илиев
Intensive Full Stack Development with JavaScript - юли 2016 Icon

Записани в курса до сега: 715

Умения, които ще придобиеш

 • Задълбочено разбиране и практически опит със създаването на многослойни уеб приложения
 • Внедряването на преизползваеми компоненти за презентация с рамката React.js
 • Практически опит с функционалното асинхронно програмиране
 • Спецификите на разработката на JSON/REST приложно-програмен интерфейс за услуги с Node.js и hapi.js
 • Способност за разработка на собствени full stack JavaScript проекти с изучаваните технологии
 • Задълбочено разбиране и практически опит със създаването на многослойни уеб приложения
  Внедряването на преизползваеми компоненти за презентация с рамката React.js
 • Практически опит с функционалното асинхронно програмиране
  Спецификите на разработката на JSON/REST приложно-програмен интерфейс за услуги с Node.js и hapi.js
 • Способност за разработка на собствени full stack JavaScript проекти с изучаваните технологии