HTML & CSS for Teachers
Loading...

HTML & CSS for Teachers

Кредити 2 Ниво: Beginner

За курса

Курсът "HTML и CSS за учители" изгражда базови умения за работа с HTML и стилизиране със CSS, с цел създаване на HTML страници и малки уеб сайтове. Изучават се основите на HTML, тагове, структура на HTML страница, параграфи, препратки, списъци, изображения, блокови елементи и таблици, както и стилизиране със CSS на начално ново, работа със CSS селектори, CSS правила за позициониране (layout) и форматиране (цветове, шрифтове, отмествания). Чрез много практика се натрупват умения за комбиниране на HTML и CSS за изграждане на цялостни съвременни уеб страници.

Целта на курса "HTML и CSS за учители" е да положи основни знания по уеб технологии и по-конкретно запознаване с HTML5 и CSS3. Курсът набляга на практическите упражнения с HTML и CSS, чрез които ви въвлича в реални проекти за изработка на уеб страници, имплементация на фрагменти от сайтове и създаване на цялостни модерни уеб сайтове с добра визия и съвременна структура.

Обучението е напълно безплатно за учители от българските училища.

Архив обучения

HTML & CSS за учители - март 2019
6 Лекции Лектор Ивайло Димитров
HTML & CSS за учители - март 2019 Icon

Записани в курса до сега: 357

Умения, които ще придобиеш

 • Дизайн на страници, удобни за компютър и мобилно устройство
 • Създаване на съвременни уеб сайтове
 • Познания в основите на уеб изграждането на уеб страници
 • Стилизиране на уеб сайтове със CSS и позициониране на елементи
 • Дизайн на страници, удобни за компютър и мобилно устройство
  Създаване на съвременни уеб сайтове
 • Познания в основите на уеб изграждането на уеб страници
  Стилизиране на уеб сайтове със CSS и позициониране на елементи