HTML & CSS Курс за ученици
Loading...

HTML & CSS Курс за ученици

HTML & CSS Курс за ученици Basics

За курса

Целта на курса "HTML & CSS School" е начално запознаване и увод на учениците в технологиите HTML5 и CSS3. Придобиват се начални знания в уеб разработката, уеб браузъри, инструменти за HTML & CSS  разработка и се развиват практически умения за използване на езика за описание на уеб съдържание HTML и езика за стилизиране на уеб съдържание CSS. В края на курса учените ще придобият умения за прилагане на основните HTML тагове, параграфи, списъци, таблици, форми и контроли и таговете за семантичен HTML.

Умения, които ще придобиеш

 • Начално запознаване и увод на учениците в технологиите HTML5 и CSS3

 • Придобиване на умения за прилагане на основните HTML тагове и параграфи

 • Начални знания в уеб разработката, уеб браузъри, инструменти за HTML & CSS разработка

 • Създаване на самостоятелен проект с технологиите HTML и CSS3

 • Прилагане на таговете за семантичен HTML

 • Използване на езика за описание на уеб съдържание

Теми

 • 1. Resources
 • 2. HTML&CSS Overview
 • 3. HTML Structure
 • 4. CSS Selectors and Rules
 • 5. CSS Positioning
 • 6. HTML Forms & Styling
 • 7. HTML&CSS – Transitions and Animations
 • 8. Project Defense