Information Security Management
Loading...

Information Security Management

Кредити 6 Ниво: Medium

За курса

Курсът по информационен мениджмънт въвежда курсистите в света на информационната сигурност, нейните основни концепции и роли в бизнес структурата, целящи да се изградят устойчиви модели за управление сигурността на информацията. Записалите се в обучението ще имат възможността да опознаят ролята на CISO и аспектите за защита на информационната сигурност в една организация. С придобитите знания след края на курса участниците ще могат лесно да разпознават и оценяват различните видове заплахи и чрез внедряването на контроли за сигурност, да осигуряват правилната защита на информацията в компанията.

Умения, които ще придобиеш

 • Разработване на цялостна програма за сигурност на информацията
 • Разработване на политики, стандарти и процедури за информационна сигурност
 • Оценяване на рисковете, застрашаващи вашите активи
 • Управлявление на идентичността и достъпа до информация
 • Познания за националните и международни актове в сферата на информационната сигурност
 • Разработване на обучителни програми за повишаване нивото по киберсигурност
 • Разработване на цялостна програма за сигурност на информацията
  Разработване на политики, стандарти и процедури за информационна сигурност
 • Оценяване на рисковете, застрашаващи вашите активи
  Управлявление на идентичността и достъпа до информация
 • Познания за националните и международни актове в сферата на информационната сигурност
  Разработване на обучителни програми за повишаване нивото по киберсигурност