Java EE Fundamentals
Loading...

Java EE Fundamentals

Кредити 6
Срокът за записване е изтекъл

За курса

Курсът по Java EE обръща внимание на основните принципи и технологични рамки в Java EE стека, които са основополагащи за всяко голямо корпоративно приложение със сложна бизнес логика, достъп до бази данни, потребителски интерфейс и комуникация с други системи. Освен теоретичните лекции, курсистите ще бъдат запознати и с целия практически процес по конфигуриране,  създаване, пакетиране и внедряване на едно такова приложение.

Архив обучения

Java EE Fundamentals - септември 2016
9 Лекции Лектор Георги Новаков
Java EE Fundamentals - септември 2016 Icon

Записани в курса до сега: 945

Умения, които ще придобиеш

 • Обектно-ориентирано програмиране с Java
 • Конфигуриране на среда за разработка за JEE
 • Разработка на web страници с JSF 2 и PrimЕ Faces
 • Работа с Enterprise Java Beans - EJB
 • Достъп до бази данни с Java, Hibernate и JPA
 • Работа с Java Message Service - JMS
 • Обектно-ориентирано програмиране с Java
  Конфигуриране на среда за разработка за JEE
 • Разработка на web страници с JSF 2 и PrimЕ Faces
  Работа с Enterprise Java Beans - EJB
 • Достъп до бази данни с Java, Hibernate и JPA
  Работа с Java Message Service - JMS