JavaScript for Front-End
Loading...

JavaScript for Front-End

Кредити 6 Ниво: Medium

За курса

Курсът "JavaScript for Front-End" се концентрира върху фундаменталните неща, нужни за изграждането на Front-End частта на едно web приложение. Разглеждат се и някои от най-популярните инструменти за стилизация като Bootstrap и CSS препроцесори главно SASS и LESS. В обучението ще се наблегне доста на работата с JQuery библиотеката. Ще се изпълняват HTTP заявки към мобилен Back-End с помощта на AJAX. Също така ще се разглеждат манипулация на DOM елементи и Event-и. В лекциите ще видим няколко други полезни JavaScript библиотеки за най-нужните неща при изграждането на Front-End, като функционалност за Notification, Slider, Sticky Notes и други. По време на курса ще се изграждат приложения, които ще симулират базов Front-End на едно завършено web приложение.

Архив обучения

JavaScript for Front-End - юли 2018
8 Лекции Лектор Антония Атанасова
JavaScript for Front-End - юли 2018 Icon

Записани в курса до сега: 130

JavaScript for Front-end - март 2018
7 Лекции Лектор Ивайло Димитров
JavaScript for Front-end - март 2018 Icon

Записани в курса до сега: 139

JavaScript for Front-End - октомври 2017
12 Лекции Лектор Ивайло Димитров
JavaScript for Front-End - октомври 2017 Icon

Записани в курса до сега: 183

Умения, които ще придобиеш

 • Основи на JavaScript (синтаксис, масиви, функции, обекти, JSON)
 • Работа със CSS препроцесори (SASS & LESS)
 • Стилизиране на страници с Bootstrap
 • Манипулации на DOM
 • Работа с JQuery и AJAX и HTTP заявки
 • Работа с популярни JavaScript библиотеки
 • Основи на JavaScript (синтаксис, масиви, функции, обекти, JSON)
  Работа със CSS препроцесори (SASS & LESS)
 • Стилизиране на страници с Bootstrap
  Манипулации на DOM
 • Работа с JQuery и AJAX и HTTP заявки
  Работа с популярни JavaScript библиотеки