JavaScript for Front-End
Loading...

JavaScript for Front-End

Кредити 6 Ниво: Medium

За курса

Kурсът "JavaScript for Front-End" се концентрира върху фундаменталните неща, нужни за изграждането на Front-End частта на едно web приложение. Разглеждат се и някои от най-популярните инструменти за стилизация като Bootstrap. В обучението ще се наблегне доста на работата с Document Object Model. Ще се изпълняват HTTP заявки към мобилен Back-End с помощта на AJAX. Също така ще се разглеждат манипулация на DOM елементи и Event-и. По време на курса ще се изграждат приложения, които ще симулират базов Front-End на едно завършено web приложение.

Архив обучения

JavaScript for Front-End - декември 2019
5 Лекции Лектор Антония Атанасова
JavaScript for Front-End - декември 2019 Icon

Записани в курса до сега: 61

Умения, които ще придобиеш

 • Стилизиране на страници с Bootstrap
 • Работа с AJAX и HTTP заявки
 • Манипулации на DOM
 • Основи на JavaScript (синтаксис, масиви, функции, обекти, JSON)
 • Стилизиране на страници с Bootstrap
  Работа с AJAX и HTTP заявки
 • Манипулации на DOM
  Основи на JavaScript (синтаксис, масиви, функции, обекти, JSON)