Linux System Administration Advanced
Loading...

Linux System Administration Advanced

Кредити 9 Ниво: Advanced

За курса

Основна цел на курса е да подпомогне надграждането на знания и умения за управление на Linux базирана инфраструктура в посока изграждане и управление на решения за виртуализация и контейнеризация, съхранение и споделяне на данни, групи от сървъри и устойчиви услуги и др. Това ще бъде постигнато чрез полагане на солидни теоретични основи, допълнени със съответните практически постановки и задачи.
По време на занятията ще бъдат използвани избрани представители (CentOS, openSUSE и Ubuntu) на трите основни фамилии от Linux дистрибуции.

Архив обучения

Linux System Administration Advanced – април 2020
6 Лекции Лектор Димитър Захариев
Linux System Administration Advanced – април 2020 Icon

Записани в курса до сега: 130

Умения, които ще придобиеш

 • Изграждане и управление на клъстери
 • Изграждане и управление на решения за виртуализация и контейнеризация
 • Изграждане и управление на решения за съхранение и споделяне на данни
 • Автоматизирано управление и наблюдение на инфраструктурата
 • Изграждане и управление на клъстери
  Изграждане и управление на решения за виртуализация и контейнеризация
 • Изграждане и управление на решения за съхранение и споделяне на данни
  Автоматизирано управление и наблюдение на инфраструктурата