Linux System Administration Advanced
Loading...
Linux System Administration Advanced Записване

Linux System Administration Advanced

Linux System Administration Advanced Advanced
Записване

За курса

Основна цел на курса е да подпомогне надграждането на знания и умения за управление на Linux базирана инфраструктура в посока изграждане и управление на решения за виртуализация и контейнеризация, съхранение и споделяне на данни, групи от сървъри и устойчиви услуги и др. Това ще бъде постигнато чрез полагане на солидни теоретични основи, допълнени със съответните практически постановки и задачи.
По време на занятията ще бъдат използвани избрани представители (CentOS, openSUSE и Ubuntu) на трите основни фамилии от Linux дистрибуции.

Умения, които ще придобиеш

 • Изграждане и управление на клъстери

 • Изграждане и управление на решения за виртуализация и контейнеризация

 • Изграждане и управление на решения за съхранение и споделяне на данни

 • Автоматизирано управление и наблюдение на инфраструктурата

Теми

 • 1. Resources
 • 2. Virtualization and Containerization
 • 3. Local and Shared Storage
 • 4. Clustering and High Availability
 • 5. Network and System Security
 • 6. Network Services
 • 7. Management and Maintenance
 • 8. Exam
 • 9. Retake Exam