Machine Learning
Loading...

Machine Learning

Кредити 6 Ниво: Medium

За курса

Машинното (само)обучение (machine learning) е пресечната точка на програмирането с математическите и научните методи. То представлява науката за това как да накараме компютрите да дават решения без да бъдат специално програмирани преди това. Благодарение на него живеем в свят, излязъл сякаш от научната фантастика: уебсайт разпознава емоциите на хората, машинният превод става все по-добър, разработват се самоуправляващи се автомобили, предлагат ни реклами, базирани на собствените ни желания и потребности.
От малкия скрипт, който предупреждава, че твърд диск предстои да изгори, до алгоритмите, които променят света, машинното обучение придобива все по-голяма популярност и дава все по-добри резултати.
В този курс ще се запознаем с основите, благодарение на които работят всички алгоритми за машинно обучение. Ще разгледаме основните типове задачи, до които можем да сведем всеки реален проблем (като регресия и класификация). За всяка задача ще се запознаем с няколко алгоритъма, които я решават, а за всеки алгоритъм ще разберем кога се използва, как се обучава и тества.
По време на курса ще решаваме редица практически задачи, използвайки езика Python – един от най-популярните езици за целите на науката и работата с данни.
Обучението, само по себе си, или в комбинация с познания по математика и data science, е отправна точка за кариерно развитие: за позиции като Machine Learning Engineer, Applied Machine Learning Researcher, Data Scientist, или подобни на тях.

Архив обучения

Machine Learning – септември 2019
8 Лекции Лектор Йордан Даракчиев
Machine Learning – септември 2019 Icon

Записани в курса до сега: 198

Machine Learning – август 2018
8 Лекции Лектор Йордан Даракчиев
Machine Learning – август 2018 Icon

Записани в курса до сега: 131

Machine Learning - февруари 2018
8 Лекции Лектор Йордан Даракчиев
Machine Learning - февруари 2018 Icon

Записани в курса до сега: 77

Machine Learning - март 2017
8 Лекции Лектор Йордан Даракчиев
Machine Learning - март 2017 Icon

Записани в курса до сега: 116

Умения, които ще придобиеш

 • Умения за изследване на проблеми и предлагане на решения
 • Познания за цялостния процес – от формулирането на задачата до завършения проект
 • Създаване на модели, които решават задачи от практиката
 • Основни принципи на machine learning
 • Разбиране за това по какъв начин работят алгоритмите, как се тестват и дебъгват
 • Приложение на machine learning за лични и професионални цели
 • Умения за изследване на проблеми и предлагане на решения
  Познания за цялостния процес – от формулирането на задачата до завършения проект
 • Създаване на модели, които решават задачи от практиката
  Основни принципи на machine learning
 • Разбиране за това по какъв начин работят алгоритмите, как се тестват и дебъгват
  Приложение на machine learning за лични и професионални цели