Math Concepts for Developers
Loading...

Math Concepts for Developers

Кредити 6 Ниво: Beginner

За курса

Ако проявявате интерес към Artificial Intelligence, Machine Learning, Deep Learning, то тогава вероятно вече знаете, че в тяхната основа стои не друго, а математика. Разбирането на основни математически принципи като линейна алгебра, вероятности, статистика и оптимизация е първата стъпка към разбирането на логиката, която стои зад редица софтуерни решения. Обучението може да бъде отправна точка към области като: дизайн на алгоритми, обработка и анализ на данни, програмиране с научни цели, машинно обучение, криптография и др. Полезно е също така за хора, които имат интерес към математическите основи и методи и искат да развият логическото си мислене в помощ на уменията си като разработчици на софтуер.

Основната цел на курса е да изгради основата от математически знания, които са ви нужни, за да започнете кариерата си в областта на изкуствения интелект. Ще работим върху формиране на интуитивно разбиране на основните математически понятия, които стоят зад решаването на различни задачи, свързани с разработка на софтуер.
Ще разберете как се работи с матрици и вектори, къде и защо се използват комплексни числа, каква връзка има производната на функция със скоростта и др. В лекционните занятия ще бъдат въведени новите концепции и примери за използването им в реалния живот, а по време на практическите занятия същите ще бъдат затвърдени с писане на код (на езика Python).

Архив обучения

Math Concepts for Developers - февруари 2020
7 Лекции Лектор Йордан Даракчиев
Math Concepts for Developers - февруари 2020 Icon

Записани в курса до сега: 253

Math Concepts for Developers - април 2019
7 Лекции Лектор Йордан Даракчиев
Math Concepts for Developers - април 2019 Icon

Записани в курса до сега: 176

Math Concepts for Developers - април 2018
7 Лекции Лектор Йордан Даракчиев
Math Concepts for Developers - април 2018 Icon

Записани в курса до сега: 133

Math Concepts for Developers - септември 2017
16 Лекции Лектор Йордан Даракчиев
Math Concepts for Developers - септември 2017 Icon

Записани в курса до сега: 957

Умения, които ще придобиеш

 • Приложение на научния метод и математическите принципи за решаване на задачи в софтуерната разработка
 • Анализ, описание и подготовка на задачата. Дизайн и имплементация на система, решаваща дадена задача
 • Писане на код с научна цел
 • Числени методи
 • Основни понятия от математиката: линейна алгебра, анализ, статистика. Интуиция и прилагане
 • Документиране на целия процес: поставяне и анализ на задачата, хипотеза, модел, имплементация, резултати
 • Приложение на научния метод и математическите принципи за решаване на задачи в софтуерната разработка
  Анализ, описание и подготовка на задачата. Дизайн и имплементация на система, решаваща дадена задача
 • Писане на код с научна цел
  Числени методи
 • Основни понятия от математиката: линейна алгебра, анализ, статистика. Интуиция и прилагане
  Документиране на целия процес: поставяне и анализ на задачата, хипотеза, модел, имплементация, резултати