Microsoft Excel Automation
Loading...

Microsoft Excel Automation

Кредити 9 Ниво: Expert

За курса

В курса по Microsoft Excel Automation ще се запознаете с технологията Visual Basic for Application (VBA) и различни похвати за надграждане способностите на Microsoft Excel. В курса ще бъдат показани детайлни примери и разрешения, с които ще можете да извършвате допълнителни функции и действия. С Microsoft Excel Automation ще можете да разгърнете своите способности, използвайки VBA, за да създавате специфични решения и инструменти за вашата организация или бизнес.
В началото на курса, самите студенти ще изберете какво приложение да бъде разработено по време на практическите занятия. Обучението е изключително практически насочено и ще ви научи как да продължите да търсите информация и след приключването му, за да развивате своите приложения.

Архив обучения

Microsoft Excel Automation - януари 2020
8 Лекции Лектор Ален Паунов
Microsoft Excel Automation - януари 2020 Icon

Записани в курса до сега: 64

Умения, които ще придобиеш

 • Основни концепции в програмирането
 • Изчисления и анализ на данни
 • VBA синтаксис
 • Създаване на собствени функции
 • Работа с event-и
 • Използване на форми
 • Основни концепции в програмирането
  Изчисления и анализ на данни
 • VBA синтаксис
  Създаване на собствени функции
 • Работа с event-и
  Използване на форми