Microsoft SaaS and Security
Loading...

Microsoft SaaS and Security

Кредити 9 Ниво: Advanced

За курса

Курсът има за цел да ни въведе в света на облачните технологии и по-конкретно в “Software as a Service” услугата, позната като Microsoft 365. Ще бъдат разгледани различни нейни аспекти – ще се започне със създаване и управление на нов „тенант“ в облака, асоциирането му с различни домейни, управление на потребителски акаунти, използване и администрация на услугите за екипна работа. Основно внимание ще се обърне на сигурността – на данните (в техния статичен вид или по време на преноса им), както и на идентичностите. Ще бъдат показани съвременни механизми за защита, както и централизирано управление на мобилни устройства.

Архив обучения

Microsoft SaaS and Security - април 2020
5 Лекции Лектор Васил Йорданов
Microsoft SaaS and Security - април 2020 Icon
Microsoft SaaS and Security - август 2019
6 Лекции Лектор Васил Йорданов
Microsoft SaaS and Security - август 2019 Icon

Умения, които ще придобиеш

 • Планиране и дизайн на on-premise и cloud IT инфраструктура
 • Създаване, конфигуриране и менажиране на нов tenant в Microsoft 365
 • Създаване, управление и защита на идентичности в “облака”
 • Използване и администриране на услугите за екипна работа в Microsoft 365
 • Прилагане на защита на различни нива - както на идентичностите, така и на информацията
 • Централизирано управление на мобилни устройства
 • Планиране и дизайн на on-premise и cloud IT инфраструктура
  Създаване, конфигуриране и менажиране на нов tenant в Microsoft 365
 • Създаване, управление и защита на идентичности в “облака”
  Използване и администриране на услугите за екипна работа в Microsoft 365
 • Прилагане на защита на различни нива - както на идентичностите, така и на информацията
  Централизирано управление на мобилни устройства