Microsoft Software Development Fundamentals
Loading...

Microsoft Software Development Fundamentals

Кредити 3

За курса

Целта на сертификационния курс по основи на софтуерната разработка е да подготви участниците в него за първата стъпка от своята професионална сертификация за .NET софтуерни разработчици - официалният изпит на Microsoft "Software Development Fundamentals (98-361)", който представлява началното ниво на сертификация по програмата "Microsoft Technology Associate (MTA)" за софтуерни инженери. Изпитът 98-361 проверява базови умения за разработка на софтуер с езика C#, средата Visual Studio и платформата Microsoft .NET: писане на програмен код, обектно-ориентирано програмиране, базови концепции на софтуерната разработка, познания по бази данни, основи на уеб разработката и познания по десктоп приложения.

Всички участници в курса получават ваучер за безплатно явяване на сертификационния изпит 98-361 в центъра за сертификация Certiport (в Стопанския факултет на СУ в София).

Обучението дава солидна подготовка от знания и тренировки върху примерни тестови въпроси върху целия учебен материал за изпита 98-361. В края на обучението участниците полагат официалния Microsoft сертификационен изпит 98-361 в отозориран тестинг център (Certiport) и при придобиват сертификат "Microsoft Technology Associate - Software Development Fundamentals" от Microsoft, Redmond (при успешно взимане на изпита).

Архив обучения

Microsoft Software Development Fundamentals - юли 2017
13 Лекции Лектор Симеон Шейтанов
Microsoft Software Development Fundamentals - юли 2017 Icon
Microsoft Software Development Fundamentals - януари 2017
13 Лекции Лектор Преслав Михайлов
Microsoft Software Development Fundamentals - януари 2017 Icon

Записани в курса до сега: 114

Microsoft Software Development Fundamentals - юни 2016
7 Лекции Лектор Преслав Михайлов
Microsoft Software Development Fundamentals - юни 2016 Icon

Записани в курса до сега: 64

Умения, които ще придобиеш

 • Първи стъпки в разработката на уеб приложения с ASP.NET
 • Основи на базите данни и SQL
 • Разработка на настолни (desktop) приложения със C#
 • Жизнен цикъл на разработкана на софтуерни приложения
 • Основи на програмирането със C# и .NET Framework
 • Обектно-ориентирано програмиране със C#
 • Първи стъпки в разработката на уеб приложения с ASP.NET
  Основи на базите данни и SQL
 • Разработка на настолни (desktop) приложения със C#
  Жизнен цикъл на разработкана на софтуерни приложения
 • Основи на програмирането със C# и .NET Framework
  Обектно-ориентирано програмиране със C#