MS SQL
Loading...
MS SQL Запиши се

MS SQL

MS SQL Fundamentals
Запиши се

За курса

Базите данни са стандартният начин за използване на динамична информация в съвременните технологии, правейки ги неизменна част от почти всяко едно приложение. Интензивният курс по основи на базите данни ще ви запознаe с една от най-широко използваните системи за управление на бази данни (DBMS), използвани при разработката на съвременни информационни системи - Microsoft SQL Server. Курсът обръща сериозно внимание на релационния модел, моделирането на данни с ER диаграми (таблици и релационни връзки) и работата с езика SQL (извличане на данни, селекция, проекция, съединения, агрегация, групиране, промяна, изтриване и вмъкване). Предоставят се фундаментални знания за работа с ACID транзакции и транзакционна обработка, и практически съвети за настройване на производителността. Този курс полага основите на работата с бази данни, правейки по-лесно използването им в реални приложения и разбирането на концепции като превръщане на база данни в обектно ориентиран модел (ORM).

Умения, които ще придобиеш

 • Фундаментални знания за бази данни

 • Управление на трансакции

 • Манипулиране и съхраняване на данни

 • Създаване на базови Back-End архитектури

 • Използване на ACID модела

 • Използване на процедури и функции

Теми

 • 1. Resources
 • 2. Course Introduction
 • 3. Databases Introduction
 • 4. Exercise: Databases Introduction
 • 5. CRUD
 • 6. Exercise: CRUD
 • 7. Table Relations
 • 8. Exercise: Table Relations
 • 9. Built-in Functions
 • 10. Exercise: Built-in Functions
 • 11. Subqueries and Joins
 • 12. Exercise: Subqueries and Joins
 • 13. Indices and Data Aggregation
 • 14. Exercise: Indices and Data Aggregation
 • 15. Functions and Stored Procedures
 • 16. Exercise: Functions and Procedures
 • 17. Triggers and Transactions
 • 18. Exam Preparation
 • 19. Exam Preparation
 • 20. Regular Exam
 • 21. Retake Exam