MS SQL
Loading...

MS SQL

Кредити 9

За курса

Базите данни са стандартният начин за използване на динамична информация в съвременните технологии, правейки ги неизменна част от почти всяко едно приложение. Интензивният курс по основи на базите данни ще ви запознаe с една от най-широко използваните системи за управление на бази данни (DBMS), използвани при разработката на съвременни информационни системи - Microsoft SQL Server. Курсът обръща сериозно внимание на релационния модел, моделирането на данни с ER диаграми (таблици и релационни връзки) и работата с езика SQL (извличане на данни, селекция, проекция, съединения, агрегация, групиране, промяна, изтриване и вмъкване). Предоставят се фундаментални знания за работа с ACID транзакции и транзакционна обработка, и практически съвети за настройване на производителността. Този курс полага основите на работата с бази данни, правейки по-лесно използването им в реални приложения и разбирането на концепции като превръщане на база данни в обектно ориентиран модел (ORM).

Архив обучения

Databases Basics - MS SQL Server - септември 2019
8 Лекции Лектор Ивайло Кенов
Databases Basics - MS SQL Server - септември 2019 Icon

Записани в курса до сега: 490

Databases Basics - MS SQL Server - януари 2019
8 Лекции Лектор Стамо Петков
Databases Basics - MS SQL Server - януари 2019 Icon

Записани в курса до сега: 301

Database Basics – MS SQL – май 2018
13 Лекции Лектор Борис Костов
Database Basics – MS SQL – май 2018 Icon

Записани в курса до сега: 322

Databases Basics - MS SQL Server - януари 2017
17 Лекции Лектор Георги Стоименов
Databases Basics - MS SQL Server - януари 2017 Icon

Записани в курса до сега: 326

Databases Basics - MS SQL Server - септември 2016
16 Лекции Лектор Божидар Гевечанов
Databases Basics - MS SQL Server - септември 2016 Icon

Записани в курса до сега: 363

Бази данни - юни 2015
14 Лекции Лектор Борис Христов
Бази данни - юни 2015 Icon

Записани в курса до сега: 667

Умения, които ще придобиеш

 • Фундаментални знания за бази данни
 • Управление на транзакции
 • Създаване на базови Back-End архитектури
 • Използване на ACID модела
 • Управление на релации в DB
 • Използване на продецури и функции
 • Фундаментални знания за бази данни
  Управление на транзакции
 • Създаване на базови Back-End архитектури
  Използване на ACID модела
 • Управление на релации в DB
  Използване на продецури и функции