Computer Networking Fundamentals
Loading...

Computer Networking Fundamentals

Кредити 3

За курса

Курсът ще ви въведе в компютърните мрежи, ще ви запознае с техни фундаментални принципи и ще ви разкрие детайли за функционирането им. Ще започне с основни понятия и концепции и постепенно ще задълбочи в различни видове протоколи - ще разберете защо те са нужни и как работят. Едно от големите предимства на това обучение е, че то не се концентрира върху един vendor (например само Cisco), а вместо това се фокусира върху индустриални стандарти и отворени протоколи. Всичко това, заедно с практическата насоченост на курса и упражненията, ще ви дадат по-голяма увереност и една стабилна база в света на компютърните мрежи.

Архив обучения

Computer Networking Fundamentals – октомври 2019
8 Лекции Лектор Васил Йорданов
Computer Networking Fundamentals – октомври 2019 Icon

Записани в курса до сега: 113

Computer Networking Fundamentals – април 2019
8 Лекции Лектор Васил Йорданов
Computer Networking Fundamentals – април 2019 Icon

Записани в курса до сега: 210

Computer Networking Fundamentals - септември 2018
8 Лекции Лектор Васил Йорданов
Computer Networking Fundamentals - септември 2018 Icon

Записани в курса до сега: 1731

Computer Networking Fundamentals - януари 2018
10 Лекции Лектор Васил Йорданов
Computer Networking Fundamentals - януари 2018 Icon

Записани в курса до сега: 79

Computer Networking Fundamentals - април 2017
10 Лекции Лектор Васил Йорданов
Computer Networking Fundamentals - април 2017 Icon

Записани в курса до сега: 107

Умения, които ще придобиеш

 • Разбиране на принципа на работа на компютърните мрежи
 • Придобиване на знания за различни технологии и протоколи
 • Практическо конфигуриране на мрежови устройства като суичове и рутери
 • Умения за създаване на малки и средно големи мрежи
 • Усвояване на умения и подход при търсене на мрежов проблем (troubleshooting)
 • Изграждане на топологии на мрежи
 • Разбиране на принципа на работа на компютърните мрежи
  Придобиване на знания за различни технологии и протоколи
 • Практическо конфигуриране на мрежови устройства като суичове и рутери
  Умения за създаване на малки и средно големи мрежи
 • Усвояване на умения и подход при търсене на мрежов проблем (troubleshooting)
  Изграждане на топологии на мрежи